Logo Powiatu Bydgoskiego
Powróć do: strona główna

STAROSTWO

Flaga i herb powiatu bydgoskiego, półorzeł i półlew czarnoczerwone na żółtym tle oraz czerwony mur; flaga ma niebieskie tło 

UCHWAŁA NR 156/XXVIII/2001 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie przyjęcia projektu herbu i flagi Powiatu Bydgoskiego.UCHWAŁA Nr 124/XX/08 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad i warunków wykorzystywania herbu i flagi Powiatu Bydgoskiego.UCHWAŁA NR 266/XXXII/17 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i warunków wykorzystywania herbu i flagi Powiatu Bydgoskiego.

Herb Powiatu Bydgoskiego przedstawia „w polu złotym nad murem blankowanym czerwonym (półkolistym) półlew czarny i półorzeł czerwony złączone grzbietami pod wspólną koroną złotą.” Herb nawiązuje symboliką do herbu dawnego województwa inowrocławskiego na terenie, którego znajduje się dziś obecnie Powiat Bydgoski. Mur nawiązuje do miasta Bydgoszczy, siedziby władz Powiatu Bydgoskiego.Flaga przedstawia, na płacie prostokątnym błękitnym, herb Powiatu umieszczony centralnie. Kolor błękitny oznacza czystą wodę i nieskażone powietrze. Kolor nawiązuje do dużej ilości zbiorników wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Bydgoskiego.    Już pieczęć Władysława Łokietka z 1294 r. (król Polski w latach 1320-1333) przedstawiała w polu godło kujawskie: półorzeł i półlew zwrócone do siebie grzbietami. Głowy zwieńczono wspólną koroną z napisem: S(igillum) WLADISLAI DEI GRA(cia) DVCIS CVIAVIE ET SIRADIE (tłum. pieczęć Władysława z Bożej Łaski księcia kujawskiego i sieradzkiego). Z kolei pieczęć z 1314 r. Leszka Siemomysłowica, księcia inowrocławskiego wyobrażała tarczę z herbem kujawskim, z tą różnicą, że półorła i półlwa przeszyto mieczem. Pieczęć z XIII w. Leszka księcia kujawskiego przedstawiała półorła i półlwa zwrócone do siebie plecami pod wspólną koroną. Podobnie pieczęć z 1299 r. Przemyła księcia kujawskiego przedstawiała tarczę z herbem kujawskim z napisem Przemysł z Bożej Łaski książę kujawski.Herby województwa inowrocławskiego i brzeskokujawskiego były identyczne: „Herb obu województw kujawskich był jeden, to jest pół orła białego i pół lwa czarnego, grzbietami do siebie obróconych i jedną uwieńczonych koroną na polu złotem. Województwo Inowrocławskie (…) herbu używało tegoż samego co i województwo Brzeskie” Zob. Z. Gloger, Geografia historyczna ziem, dawnej Polski, Kraków 1900, s. 109-117.

WIĘCEJ NA TEMAT HERBU I JEGO HISTORII

LOGO POWIATU BYDGOSKIEGO

Logo powiatu bydgoskiego, niebieska mapa powiatu plus motyl ciemnoniebieski