Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz
Powróć do: TURYSTYKA I ZABYTKI

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

LINKI:

https://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/polskie-obiekty/  

 • Przewodnik rowerowy po Powiecie Bydgoskim:

https://visitbydgoszcz.pl/images/do_pobrania/przewodnik_rowerowy.pdf  

https://mapa.wirtualneszlaki.pl/#7/52.034/19.052/OSM_bw-Szlaki_rowerowe_osm-Drogi_rowerowe_osm  

 • Wirtualne szlaki w Polsce:

https://wirtualneszlaki.pl/szukaj?_sft_okolice_regionu=bydgoski-powiat&_sfm_rating=0+5  

https://gminakoronowo.wkraj.pl/html5/index.php?id=36197#36197/0 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040920880/U/D20040880Lj.pdf  

 • Ochrona przyrody: 

https://www.gov.pl/web/gdos/ochrona-przyrody4  

https://www.gov.pl/web/gdos/formy-ochrony-przyrody  

https://www.lasy.gov.pl/pl/nasza-praca/copy_of_ochrona-przyrody  

https://bydgoszcz.torun.lasy.gov.pl/de/ochrona-przyrody  

https://bydgoszcz.torun.lasy.gov.pl/de/turystyka  


POWIAT BYDGOSKI – AKTYWNI NA WODZIE

RZEKI

 1. WISŁA – jej cały bieg liczy 1047 km, zaś w kujawsko-pomorskim wynosi 205 km. Lewy brzeg Wisły płynie po stronie powiatu bydgoskiego. Na teren powiatu Wisła wpływa w gminie Solec Kujawski, przepływa przez Puszczę Bydgoską, Wielką Kępę Ostromecką, Kanały Górny i Dolny oraz do Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Rzeka dalej płynie do Fordonu i Doliny Dolnej Wisły.
 2. BRDA – królowa kujawsko-pomorskich rzek. Płynie przez Bory Tucholskie, Zalew Koronowski ku Bydgoszczy.
 3. NOTEĆ – przepływa przez tereny powiatu bydgoskiego, czyli gminy Białe Błota i Nowa Wieś Wielka.
 4. RZEKA KOTOMIERZANKA (KOTOMIERZYCA) – płynie przez gminę Osielsko.
 5. RZEKA KRÓWKA – (bieg 54 km), dopływ Brdy, jej źródło znajduje się w pobliżu miejscowości Huta, płynie do jeziora Słupowskiego.
 6. RZEKA SĘPOLNA – wypływa z jeziora Mielec i wpada do Zalewu Koronowskiego.

KANAŁY

 1. KANAŁ AUGUSTOWSKI – w gminie Osielsko.
 2. KANAŁ NOTECKI (GÓRNONOTECKI) – przepływa przez tereny gminy Białe Błota, w kierunku Kanału Bydgoskiego.
 3. KANAŁ BYDGOSKI – dopływ Brdy; jego odcinek przebiega przez powiat bydgoski. Koniec kanału wyznacza śluza Nakło Wschód. Wszystkie śluzy na kanale wybudowano w latach 1914-1915.
 4. KANAŁ LATERALNY NAD ZALEWEM KORONOWSKIM
 5. KANAŁ STAROGRODZKI (PAPÓWKA) – rozlewisko Wisły, rozpoczyna się koło wsi Czarże (gmina Dąbrowa Chełmińska). Dalej płynie przez tereny powiatu chełmińskiego.

ZALEW KORONOWSKI – Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego; jest to zbiornik sztuczny stworzony dla potrzeb elektrowni Samociążek. Budowę  rozpoczęto w 1960 r. i ukończono rok później. W większości znajduje się na terenie powiatu bydgoskiego.

RYNNA JEZIOR BYSZEWSKICH – Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich, są to jeziora: Stoczek, Piaseczno, Krzywe, Płotwickie, Kadzionka, Staw Młyński, Tobolno Duże, Tobolno Małe (Bukowe), Piekło, Długie, Krosna, Studzienne, Wierzchucińskie Małe, Wierzchucińskie Duże, Słupowskie.

JEZIORA 

 1. JEZIORO BIAŁE – w gminie Koronowo.
 2. JEZIORO BORÓWNO – w gminie Dobrcz.
 3. JEZIORO DŁUGIE – położone koło Byszewa.
 4. JEZIORO DOBRCZ
 5. JEZIORO JEZUICKIE – położone na skraju Puszczy Bydgoskiej.
 6. JEZIORO KADZIONKA
 7. JEZIORO KROSNA
 8. JEZIORO KRZYWE
 9. JEZIORO KUSOWO
 10. JEZIORO LIPKUSZ
 11. JEZIORO MAŁE TOBOLNO – położone ok. 13 km od ujścia rzeki Krówki do Zalewu Koronowskiego.
 12. JEZIORO OLSZEWKO – największy akwen Zalewu Koronowskiego.
 13. JEZIORO PIASECZNO
 14. JEZIORO PIEKŁO
 15. JEZIORO PŁOTWICKIE
 16. JEZIORO SKRZYNKA – w gminie Dąbrowa Chełmińska.
 17. JEZIORO SŁUPOWSKIE
 18. JEZIORO STAW MŁYŃSKI – w gminie Koronowo.
 19. JEZIORO STOCZEK – leży w rynnie rzeki Krówki.
 20. JEZIORO STUDZIENNE – położone koło Byszewa.
 21. JEZIORO TOBOLNO WIELKIE – w gminie Koronowo.
 22. JEZIORO TURZYNEK – położone w gminie Koronowo.
 23. JEZIORO WIERZCHUCIŃSKIE MAŁE
 24. JEZIORO WIERZCHUCIŃSKIE DUŻE 
 25. JEZIORO ZAMKOWE – koło Nowego Jasińca. 

INNE ZBIORNIKI WODNE

 1. AKWEN zw. KRZYWYM KOLANEM – zasilany rzeczką Sępolną, zatoka Zalewu Koronowskiego.
 2. ROZLEWISKA WISŁY KOŁO OSTROMECKA – przez Ostromecko.
 3. STRUGA BOŻENKOWSKA – w gminie Osielsko.
 4. STRUGA GRANICZNA – wypływa z jeziora Zamkowego, gmina Koronowo; płynie do Zalewu Koronowskiego i przez szlak Brdy.
 5. STRUGA KOTOMIERZANKA – płynie przez gminę Osielsko i Koronowo; ujście znajduje się w zatoce jeziora Tryszczyńskiego.
 6. ZIELONA STRUGA (WIERDZIELEWA, WIERDZIELOWA) – płynie przez Puszczę Bydgoską. Jej wędrówka rozpoczyna się w okolicach Nowej Wsi Wielkiej i ciągnie się do Wisły.

W POLSCE WYSTĘPUJĄ RÓŻNE FORMY OCHRONY PRZYRODY:

1. Park Narodowy – „Obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.”

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/291,pojecie.html?contrast=default  

2. Rezerwat Przyrody – „Obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.”

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/433,pojecie.html  

3. Park Krajobrazowy – „Obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.”

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/290,pojecie.html  

4. Obszary Natura 2000 –„jedna z form ochrony przyrody, wprowadzona w Polsce w 2004 r. Obszary te powstają we wszystkich państwach Unii Europejskiej tworząc Europejską Sieć Ekologiczną obszarów ochrony Natura 2000. Celami istnienia sieci są: zachowanie konkretnych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uznaje się za cenne i zagrożone w Europie oraz ochrona różnorodności biologicznej.”

https://www.gov.pl/web/rdos-bydgoszcz/natura-2000  

5. Obszary chronionego krajobrazu – „obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.”

https://arslege.pl/obszar-chronionego-krajobrazu/k452/a38432/  

6. Pomniki przyrody – „ekologicznie i  prawnie chronione, pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów; pomnikami przyrody są np. stare i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.”

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/pomnik-przyrody;3960182.html  

7. Użytki ekologiczne – „to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.”

https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/uzytek-ekologiczny/  

8. Stanowisko dokumentacyjne – „to niewyodrębniające się lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. Stanowiskami mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt.”

https://arslege.pl/stanowiska-dokumentacyjne/k452/a38452/  

9. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy – „to fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.”

https://arslege.pl/zespoly-przyrodniczo-krajobrazowe/k452/a38454/  

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.