Środa, 17 lipca 2024
Imieniny: Aneta, Bogdan, Aleksy
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

INSTYTUCJE OBOWIĄZANE

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji będących Instytucjami obowiązanymi w myśl. art. 2ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.)  

Do obowiązków fundacji i stowarzyszeń będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy należy m.in.:

-     wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6 ustawy). Poprzez kadrę kierowniczą rozumie się członka zarządu, dyrektora lub pracownika instytucji obowiązanej posiadającego wiedzę z zakresu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z działalnością instytucji obowiązanej oraz podejmującego decyzje mające wpływ na to ryzyko (art. 2 ust. 2 pkt. 9 ustawy);

-     wyznaczenie spośród członków organu zarządzającego fundacji/stowarzyszenia osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie (art. 7 ustawy);


-     wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w fundacji/ stowarzyszeniu odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji/ stowarzyszenia (instytucji obowiązanej) oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązanej z przepisami ustawy (art. 8 ustawy). Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej zawiadomień, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy;


-     identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji/stowarzyszenia, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka i jego aktualizacja nie rzadziej niż co dwa lata. Przy ocenianiu ryzyka instytucje obowiązane mogą uwzględniać obowiązującą krajową ocenę ryzyka, jak również sprawozdanie Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3 dyrektywy 2015/849 (art.27 ustawy);


-     stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (art. 33 – 37, art. 39, art.41 ustawy);


UWAGA! Od 31.10.2021 r. wszystkie fundacje i stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym zostały ujęte w katalogu podmiotów zobligowanych do zgłaszania swoich beneficjentów rzeczywistych (obowiązek ten nie dotyczy wyłącznie stowarzyszeń zwykłych). Zgłoszenia można dokonać poprzez stronę https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/


Definicja beneficjenta rzeczywistego została wskazana w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy.

-     stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43 – 46 ustawy);


-     dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3 ustawy);


-     prowadzenie bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, w stosunku do klientów wobec, których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3 ustawy);


-     podejmowanie działań określonych w art. 43 ust. 4 ustawy, w przypadku ujawnienia transakcji skomplikowanej, przeprowadzonej w nietypowy sposób, opiewającej na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego;


-     przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów m.in. potwierdzających przeprowadzane transakcje (art. 49 ustawy);


-     wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50 ustawy);
 
-     zapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych (art. 52 ustawy);


-     przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji m.in. o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro, czy wykonanym transferze środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro z wyjątkami wskazanymi w ustawie, itd. (art. 72 ust. 1 ustawy);


-     zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w trybie i na zasadach określonych w ustawie o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74 ustawy);


-     wstrzymywanie transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie (art. 86 ustawy);


-     stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w ustawie (art. 117 ustawy).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 130 ustawy, stowarzyszenia oraz fundacje będące instytucjami obowiązanymi, podlegają kontroli wykonywania powyższych obowiązków. Kontrolę sprawuje: Generalny Inspektor Informacji Finansowej będący równocześnie koordynatorem kontroli. Kontrolę sprawują także podmioty wymienione w art. 130 ust. 2 ustawy,  w tym:
-     minister lub starosta w odniesieniu do fundacji – na zasadach określonych w ustawie o fundacjach,
-     wojewoda lub starosta w odniesieniu do stowarzyszeń – na zasadach określonych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.


Kontrola, jest przeprowadzana przez organy na podstawie rocznego planu kontroli bądź doraźnie - nieprzewidziana w planie kontroli (art. 131). Kontrola może być realizowana przez co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez organ pracowników/ kontrolerów (art. 133). Szczegółowy zakres upoważnienia do kontroli określa art. 133 ust. 2. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół (art. 141) oraz wystąpienie pokontrolne (art. 142).


Instytucje obowiązane, które nie dopełnią obowiązków nałożonych ustawą wskazanych w art. 147, art. 148 i art. 149, podlegają karom administracyjnym (art. 150). Za niedopełnienie obowiązków nałożonych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oprócz kar administracyjnych, grozi również odpowiedzialność karna.


Wobec powyższego, w przypadku przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, jednorazowo lub w drodze więcej niż jednej transakcji, prosimy o pisemne zgłoszenie na niżej wskazanym wzorze oświadczenia do Starosty Bydgoskiego informacji, że Stowarzyszenie lub Fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

wzór oświadczenia

 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.