Wtorek, 28 maja 2024
Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz
Powróć do: KLUBY SPORTOWE

WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH

PROCEDURA LIKWIDACJI Klubu Sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez Starostę Bydgoskiego

Wykreślenie klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji prowadzonej przez Starostę Bydgoskiego jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji klubu sportowego.

Likwidację klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia przeprowadza się na zasadach dotyczących stowarzyszeń - art. 36 - 39 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w zw. z art. 4 ust. 1, 2, 7 ustawy o sporcie. 

Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu klubu z ewidencji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

I. Rozwiązanie Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały klubu.

Przebieg postępowania:

1. Organ statutowy sporządza sprawozdanie na dzień uchwały o rozwiązaniu i wszczęciu postepowania likwidacyjnego klubu.

2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę  o rozwiązaniu klubu zgodnie z zapisami statutu klubu

Uchwała powinna określać datę rozwiązania klubu, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji, określając cel na który przeznaczony będzie majątek zlikwidowanego klubu. Może także wskazać likwidatora, jednakże w przypadku braku takiego wskazania w uchwale i statucie likwidatorami są członkowie Zarządu (art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli statut lub, w razie braku odpowiednich postanowień statutu, uchwała ostatniego walnego zebrania członków (zebrania delegatów) tego stowarzyszenia nie stanowi inaczej.

3. Sporządzenie protokołu z Walnego Zebrania

4. Sporządzenie listy obecności członków klubu na Walnym zebraniu 

5. Likwidator pisemnie zawiadamia Starostę Bydgoskiego o wszczęciu likwidacji klubu 
i wyznaczeniu likwidatora z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania,  oraz dołącza protokół z Walnego Zebrania wraz z uchwałą o rozwiązaniu klubu  i listą obecności. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

6. Likwidator powinien dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, (można złożyć z ww. dokumentami 2 szt. ogłoszenia o likwidacji, które zostaną wywieszone na tablicach Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Obowiązki likwidatora:

  • ustala listę wierzycieli i dłużników;
  • przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli;
  • ustala aktualny stan konta potwierdzonego wyciągiem bankowym
  • zawiadamia Bank prowadzący obsługę rachunku bankowego,
  • dokonuje niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności,  zamknięcie ksiąg rachunkowych,
  • likwidator sporządza sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (bilansu otwarcia i zamknięcia likwidacji) zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 5 i art. 12 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,  stan rachunkowy na początek i koniec likwidacji; 

7. Organ statutowy zatwierdza sprawozdanie z likwidacji

8. Likwidator po zakończeniu likwidacji składa do Starosty Bydgoskiego wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji wraz z uchwałami i dokumentami.

9. Starosta dokonuje wykreślenia stowarzyszenia z ewidencji w drodze decyzji administracyjnej.

10. Likwidator dokonuje wykreślenia z ewidencji REGON/NIP.

11. Likwidator archiwizuje dokumentację.

II. Rozwiązanie stowarzyszenia przez Sąd. 

Zgodnie z art.  31 ustawy Prawo o stowarzyszeniach:

1. Sąd wydaje postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia na wniosek organu nadzorującego, w przypadku gdy:

1) liczba członków stowarzyszenia jest mniejsza niż liczba członków wymaganych do jego założenia;

2) stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

2. Sąd wydaje postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia na wniosek kuratora, jeżeli pomimo podejmowanych przez kuratora czynności, nie wybrano władz stowarzyszenia i nie ma warunków do ich wyłonienia, w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

Art.  32.  

1. Wnioski, o których mowa w art. 29 ust. 1 oraz art. 31, rozpoznaje sąd rejestrowy na rozprawie.

2. Wnioski organu nadzorującego wnoszone do sądu w ramach sprawowanego nadzoru, są wolne od opłat sądowych.

W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.

Dopiero z chwilą wykreślenia z ewidencji klubów sportowych klub traci osobowość prawną.

III. W przypadku wykreślenia  klubu z powodu rejestracji  w Krajowym Rejestrze Sądowym 

Należy złożyć  kserokopię dokumentów potwierdzających wpis do rejestru stowarzyszeń KRS oraz  wniosek o wykreślenie klubu sportowego z Ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej w związku z rejestracją klubu w rejestrze stowarzyszeń KRS.

IV. Opłata 

 Wydanie decyzji administracyjnej o wykreśleniu klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia  działalności gospodarczej -  podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł  (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111  z późniejszymi zm.)   

V. Podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
  • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych

 

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.