Logo Powiatu Bydgoskiego
Powróć do: strona główna

PROMOCJA

HERBY GMIN POWIATU BYDGOSKIEGO POWSTANIE I SYMBOLIKA:


herb przedzielony na pół, żółto zielony, z prawej strony czapla siwa, z lewej drzewo

BIAŁE BŁOTAUchwała Rady Gminy Białe Błota XII/117/2003 z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Białe Błota.Herb przedstawia na tarczy dwudzielnej w słup (pionowo) w polu prawym złotym dąb zielony, w polu lewym zielonym czaplę srebrną. Herb nawiązuje do miejscowej przyrody, stanowiąc symbol lokalnego patriotyzmu.


w herbie żółta gałązka na zielonym tle 

DĄBROWA CHEŁMIŃSKAUchwała nr XXX/232/06 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz zasad ich używania.Herb przedstawia na tarczy typu hiszpańskiego barwy zielonej, na środku gałązkę dębową koloru żółtego (z jednym żołędziem i dwoma liśćmi). Tarcza i godło są otoczone czarną obwódką.Herb nawiązuje do nazwy gminy.


herb przedzielony skośnie na pół, góra zielona z trzema żółtymi kłosami zboża, z dołu trzy serca czerwone z płomieniami i miecz z dwoma strzałami w kolorze białym 

DOBRCZUCHWAŁA NR XX/145/2020 RADY GMINY DOBRCZ z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobrcz.Herb Gminy Dobrcz został zatwierdzony w 1998 r.Tarcza herbowa dzielona jest w skos, z lewej do prawej strony; pierwsze pole zielone, na nim trzy dojrzałe kłosy pszenicy, drugie pole srebrne, na nim symbole: trzy serca, dwie strzały i miecz.Znaczenie symboli:Kłos - praca w pocie czoła, obowiązek pracy na ziemi, symbol obfitości i dostatkuMiecz - symbol mocy ducha i miłości, symbol zręcznościSerca z płomieniami - symbol Trzech Cnót Boskich: wiary, nadziei i miłościLiczba 3 - symbol doskonałości wszystkich spraw duchowychBarwa biała - przedstawia życie i jego źródło, jest wyrazem prawdy i jedności oraz zwycięstwa dobra nad złem, jest symbolem czystości, niewinności moralnej i pokojuBarwa zielona - symbol życiaBarwa żółta - barwa umiłowania ziemi i dóbr stworzonychBarwa srebrna - symbol czystości, niewinności  


herb korona złota na niebieskim tle 

KORONOWOUchwała nr XVI/169/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Koronowo.Herbem gminy są insygnia: berło i korona o barwie złotej (żółtej) na niebieskiej tarczy.Herb ma nawiązywać do nazwy miasta. Pierwsza wzmianka o pieczęci miejskiej przedstawiającej prawdopodobnie berło i koronę pojawiła się w 1399 r. Najstarszy wizerunek herbu pochodzi z końca XVII w.


herb czerwony, z przodu dwie szable białe, znak biały i biała fala 

NOWA WIEŚ WIELKAUchwała Nr XXXIII/338/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, łańcucha i pieczęci Gminy Nowa Wieś Wielka oraz zasad ich używania.Herbem Gminy Nowa Wieś Wielka jest: w polu czerwonym dwie szable srebrne z czarnymi rękojeściami, powyżej których jest lilia, poniżej zaś rzeka.


herb przedzielony na pół, z prawej baszta żółta, z lewej pół drzewa zielonego koloru. Tło z prawej zielone, z lewej żółte. 

OSIELSKOUchwała VI/59/2002 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ustanowienia herbu gminy oraz form i sposobu używania.Herb Gminy Osielsko przedstawia na tarczy dwudzielnej w słup, w polu pierwszym złotym pół dębu zielonego, w polu drugim zielonym pół baszty blankowanej złotej (żółtej).„Herb gminy odwołuje się do historii tych ziem i przyrody. Pół dębu zielonego symbolizuje występujące tu dawniej obficie lasy dębowe. Obecnie ponad 50% obszaru gminy zajmują lasy. Występują tu liczne dęby – pomniki przyrody. Pół baszty nawiązuje do najstarszej historii tych ziem. W Osielsku miał się znajdować zamek obronny. Baszta może też symbolizować rozwijające się intensywnie budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy. Warto pamiętać, iż dąb, jako król drzew, był w heraldyce symbolem siły, potęgi i piękna. Natomiast baszta (wieża) symbolizowała najczęściej trwałość, odporność i strategię (jak wieża szachowa), a brama otwarta była symbolem gościnności.”


herb przedzielony na pół, z lewej strony czerwony a z przodu biały młyn, z prawej zielony z przodu siewca w białym kolorze 

SICIENKOHerb nie zatwierdzony.Logo Gminy Sicienko - Ptak z ogonem z kłosa zboża i napis Gmina Sicienko naturalnie.Logo wybrano w wyniku konkursu ogłoszonego na platformie fajnelogo.pl przez Wójta Gminy Sicienko. Dnia 24.08.2019 r. podpisano umowę o rozporządzeniu prawami autorskimi.

logo ptak z kłosem zboża z napisem gmina Sicienko naturalnie, kolory zielono złote 


na herbie brama zamkowa żółta, czerwone mury, na zamku postać duchownego 

SOLEC KUJAWSKIUCHWAŁA NR LIII/419/18 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Solec Kujawski.Herbem Gminy jest wizerunek św. Stanisława  Biskupa i Męczennika – patrona Polski oraz Koronowa na tle bram miasta. Barwy herbu to: błękit, czerwień, srebro, złoto i czerń.

https://soleckujawski.pl/page/herb-i-flaga