Logo Powiatu Bydgoskiego
Powróć do: strona główna

Język migowy

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy zapewnia osobom uprawnionym, tzn. osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się:

Kontakt z urzędem za pośrednictwem następujących środków komunikacji: 

 • poczty elektronicznej - info@powiat.bydgoski.pl
 • elektronicznej skrzynki podawczej - odwołanie do niej umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bydgoskiego - www.bip.powiat.bydgoski.pl
 • SMS-a pod nr 503 091 615
 •  tel. pod nr 52 58 35 422;

2. Skorzystanie z usług tłumacza języka migowego albo przeszkolonego pracownika - osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić w Starostwie sprawę, dla której właściwy jest Starosta Bydgoski może skorzystać z pomocy tłumacza:

 • polskiego języka migowego PJM
 • systemu językowo - migowego SJM
 • sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z naszym Urzędem proszona jest o pisemne zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed terminem korzystania ze świadczenia - z wyłączeniem sytuacji nagłych. Można w tym celu użyć zamieszczonego poniżej druk wniosku.

Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) jest bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

W Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy można również skorzystać z pomocy pracowników Starostwa, którzy zostali przeszkoleni w zakresie SJM (kurs elementarny):

w budynku Starostwa przy ul. Zygmunta Augusta 16:

 • Joanna Banaszak Jasińska - kancelaria ogólna (tel. 52 58 41 126),
 • Monika Kosiol - Wydział Geodezji i Kartografii (tel. 52 58 40 144)

w budynku Starostwa przy ul. Juliusza Słowackiego 3: 

 • Paulina Wengler - Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (tel. 52 58 35 449),
 • Barbara Kalińska - Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (tel. 52 58 35 423).


3. Załatwianie spraw przy pomocy osoby przybranej.

Nowym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243) jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie. Osoba przybrana nie ma obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM, SKOGN.

BIP: https://bip.powiat.bydgoski.pl/kategorie/121-jezyk-migowy-w-starostwie/artykuly/231-jezyk-migowy-w-starostwie?lang=PL 

Pliki do pobrania:

JĘZYK MIGOWY WNIOSEK.docx
Format: docx, 13.12 kB