Logo Powiatu Bydgoskiego
Powróć do: PROJEKTY SZKOLNE

Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim

 Logotypy projektu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Powiat Bydgoski realizuje projekt pt. „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. 

Celem projektu jest podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w szkołach w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć, kursów/ szkoleń przyczyniających się do nabycia kompetencji lub kwalifikacji 128 uczniów i uczennic, staży uczniowskich dla 70 uczniów i uczennic, objęcie wsparciem 28 przedstawicieli i przedstawicielek kadry szkół w formie szkoleń/ kursów oraz wsparcie 4 szkół w terminie do 30.09.2027 roku.

Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice kształcący się w czterech szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski: Technikum w Karolewie w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie (Technikum w ZSAE), Technikum w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie (Technikum w ZSZ), Technikum w Solcu Kujawskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim (Technikum w ZSOIZ) oraz Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie oraz przedstawiciele i przedstawicielki kadry 3 ww. szkół (z wyłączeniem Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie). 

W celu poprawy jakości warunków kształcenia, w tym tworzenia warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy, wsparciem projektu zostaną objęte 3 szkoły kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski. W ramach jednego z zadań w projekcie są zaplanowane zakupy dla następujących szkół:

 • Technikum w ZSAE (szkoła otrzyma trzy laptopy z oprogramowaniem oraz monitor interaktywny z akcesoriami);
 • Technikum w ZSZ (szkoła otrzyma spawarkę do światłowodów z akcesoriami, dwie drukarki 3D z zestawem filamentów i akcesoriami, drona profesjonalnego z akcesoriami);
 • Technikum w ZSOIZ (szkoła otrzyma drukarkę 3D z zestawem filamentów i akcesoriami, wycinarkę laserową, pięć czujników magnetycznych oraz komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem).

W ramach realizacji kilku zadań w projekcie uczniowie i uczennice będą mogli uczestniczyć:

 • w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminów zawodowych, zajęciach przygotowujących do matury z matematyki i języka angielskiego, a także zajęciach specjalistycznych z obsługi drona, obsługi spawarki do światłowodów, obsługi drukarek 3D;
 • kursach/ szkoleniach podnoszących kompetencje lub prowadzących do nabywania kwalifikacji (szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin, kurs groomerski, kurs baristyczny, kurs carvingu, kurs florystyczny, kurs prawa jazdy kategorii B, kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień elektrycznych do 1 kV);
 •  w stażach uczniowskich przyczyniających się do zdobywania doświadczenia zawodowego. 

W projekcie jest zaplanowane także zadanie dla kadry. Przedstawiciele i przedstawicielki kadry szkół wezmą udział w kursach/ szkoleniach podnoszących kompetencje: kursie projektowania komputerowego, wizualizacji i modelowania przestrzennego, kursie z zakresu kadr i płac, szkoleniach z zakresu wykorzystywania: spawarki do światłowodów, drukarek 3D, obsługi drona z licencją; a także w szkoleniu rady pedagogicznej z zakresu rozwiązywania problemów wychowawczych, szkoleniu z zakresu operatora maszyn CNC. 

Zakładane wskaźniki produktu:

 • liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem: 160 (53 kobiety i 107 mężczyzn);
 •  liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich: 70 (21 kobiet i 49 mężczyzn);
 •  liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem: 28 (17 kobiet i 11 mężczyzn);
 •  liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem: 4;
 •  liczba zrealizowanych godzin stażu uczniowskiego: 10500.

Zakładane wskaźniki rezultatu:

 • liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu: 128 (42 kobiety i 86 mężczyzn);
 •  liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu: 23 (14 kobiet i 9 mężczyzn).

Całkowita wartość projektu: 628560,36 zł; w tym:

 • dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (wkład Funduszy Europejskich) w kwocie do 534276,31 zł;
 • dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie do 31428,01 zł;
 • wkład własny w kwocie 62856,04 zł.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie