Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Kalendarz Wydarzeń

2024

Czerwiec

So
1
Nd
2
Pn
3
Wt
4
Śr
5
Cz
6
Pt
7
So
8
Nd
9
Pn
10
Wt
11
Śr
12
Cz
13
Pt
14
So
15
Nd
16
Pn
17
Wt
18
Śr
19
Cz
20
Pt
21
So
22
Nd
23
Pn
24
Wt
25
Śr
26
Cz
27
Pt
28
So
29
Nd
30
Gawęda o powstaniu wielkopolskim

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu pn. "Gawęda o powstaniu wielkopolskim", które odbędzie się 22 maja br. o godz. 16:30 w Gminnym  Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej. Organizatorem spotkania jest Fundacja Bezpieczny Świat. Wydarzenie dofinansowane w ramach dotacji przekazanej przez powiat bydgoski.

 

II Memoriał Żanetty Kaźmierczak

Serdecznie zachęcamy do udziału! Wydarzenie objęte Honorowym Patronatem Starosty Bydgoskiego Piotra Kozłowskiego. 

Zaproszenie na szkolenie „Standardy Ochrony Małoletnich w instytucjach kultury i sportu oraz organizacjach pozarządowych - klubach sportowych, uczniowskich klubach sportowych oraz stowarzyszeniach.”

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje kultury i sportu z terenu powiatu bydgoskiego do udziału w szkoleniu na temat „Standardy Ochrony Małoletnich w instytucjach kultury i sportu oraz organizacjach pozarządowych - klubach sportowych, uczniowskich klubach sportowych oraz stowarzyszeniach."

ADRESACI  SZKOLENIA
Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury i sportu z terenu powiatu bydgoskiego 

TERMIN  I MIEJSCE SZKOLENIA
8 maja 2024 roku, godz.: 10:00-14:00 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, sala nr 20 (I piętro)

KORZYŚCI

Uzyskanie lub poszerzenie wiedzy uczestników na temat standardów ochrony małoletnich w instytucjach kultury i sportu oraz organizacjach pozarządowych.

PROGRAM  SZKOLENIA
W trakcie szkolenia zostaną omówione, m.in. następujące zagadnienia:

1)      Nowelizacja kodeksu rodzinnego oraz innych aktów prawnych;

2)      Czego dotyczą standardy ochrony małoletnich;

3)      Jak przygotować jednostkę do wdrożenia standardu ochrony małoletnich;

4)      Jakie dokumenty obejmuje standard;

5)      Co należy określić w standardzie;

6)      Terminy realizacji;

7)      Sankcje;

8)      Co powinien zawierać standard ochrony małoletnich;

9)      Forma wdrożenia standardu;

10)   Budowa standardu Ochrony Małoletnich.

PROWADZĄCY
dr Szymon Durlak – wykładowca na Akademii Jagiellońskiej w Toruniu, od 10 lat zajmuje się bezpieczeństwem, administracją  rządową oraz politologią. 

FORMA
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie będzie realizowane w formie stacjonarnej. 
Spotkanie będzie doskonałą okazją do omówienia pojawiających się problemów, rozbieżności w stosowaniu przepisów dotyczących standardów ochrony małoletnich w instytucjach kultury i sportu oraz organizacjach pozarządowych. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z tematyką zajęć.

ZGŁOSZENIA
Rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego. 
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres: 

ewelina.lesniewska@powiat.bydgoski.pl do dnia 2 maja 2024 r.

 

UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! 

(Z danej organizacji pozarządowej/ instytucji kultury lub sportu można zgłosić maksymalnie 1 osobę)

Informujemy, że podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej obsługi szkolenia. Przekazanie danych osobowych przez uczestnika nie jest wymogiem ustawowym ani umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Przekazanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie skutkuje tym, że osoba której dane dotyczą nie będzie mogła wziąć udziału w spotkaniu. 

 

INFORMACJE I WYJAŚNIENIA
Szczegółowe informacje pod nr tel. 52 583 54 65 lub e-mail: ewelina.lesniewska@powiat.bydgoski.pl 

plakat 

Koronowo MTB Maraton

Serdecznie zachęcamy do udziału! Wydarzenie pod Honorowym Patronatem Starosty Bydgoskiego Wojciecha Porzycha. Więcej informacji  na stronie: https://www.koronowo.pl/sport/informacje-sport/koronowo-mtb-maraton-13-04-2024 

Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w koszykówce w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej Chłopców

Serdecznie zachęcamy do udziału! Organizatorami wydarzenia są Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Start” oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Turniej odbędzie się w dniu 27 marca br. (środa) w hali soleckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 3).  Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły z roczników 2009 – 2010. 

Uczestnictwo w zawodach prosimy zgłaszać w systemie SRS (www.srs.szs.pl) do 20.03.2024 r.  Prosimy o przestrzeganie terminów.

Zadanie sfinansowane ze środków przekazanych przez Powiat Bydgoski.

 

Bezpłatne szkolenie nt. „Stowarzyszenia zwykłe, uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe"
ZAWIADOMIENIE O XLIX SESJI RADY POWIATU BYDGOSKIEGO 27.03.2024 r.

Niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 27 marca 2024 r. o godz. 10.00 w Sicienku (Sala Weselna przy ul. Mroteckiej) odbędzie się  XLIX Sesja Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Powołanie Sekretarza Obrad spośród Wiceprzewodniczących Rady.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego.
 5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady.
 6. Interpelacje oraz zapytania Radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bydgoskiego w 2023 r.
 9. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przekształcenia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie poprzez zmianę siedziby Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bydgoszczy.
 10. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także pozostałej działalności Centrum dotyczącej osób niepełnosprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
 11. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2024.
 12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. w zakresie: 1. Pieczy zastępczej wraz z zestawieniem potrzeb w zakresie pieczy zastępczej, a także z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, 2. Pomocy społecznej wraz z wykazem potrzeb.
 13. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2024 - 2026.
 14. Informacja o dotacjach udzielonych spółkom wodnym z budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2023.
 15. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca "Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Rozwoju Powiatu Bydgoskiego".
 16. Sprawozdanie z realizacji w roku 2023 Programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 17. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji w 2024 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Bydgoskiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Byszewie (Diecezja Pelplińska).
 18. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Bydgoskiego nieruchomości położonej w Bydgoszczy, obręb 166, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 53/5 o pow. 0,0203 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 19. Plan budowy dróg oraz obiektów mostowych na rok 2024.
 20. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 145/XIV/20 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Zarząd Dróg Powiatowych.
 21. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia Gminie Sicienko pomocy finansowej na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej wybudowanej w ramach budowy ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz.
 22. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia Gminie Białe Błota pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowej dla połączenia miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota.
 23. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia Gminie Białe Błota dotacji celowej na realizację inwestycji drogowej związanej z przyjętym odcinkiem drogi nr 1926C Nakło – Gorzeń – Bydgoszcz na odcinku od mostu nad wodami Kanału Noteckiego w miejscowości Lisi Ogon do zjazdu z drogi ekspresowej S5 i S10.
 24. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia Gminie Dąbrowa Chełmińska dotacji celowej na poczet realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1544C w miejscowości Boluminek i Bolumin”.
 25. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych nr 1548C Solec Kujawski – Chrośna – Nowa Wieś Wielka oraz 1552C Leszyce – Dąbrowa Wielka – Tarkowo Dolne.
 26. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2024 – 2031.
 27. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2024.
 28. Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych:
  a) Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski;
  b) Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski;
  c) Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bydgoski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  d) Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu;
  e) Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Bydgoskiego.
 29. Wolne głosy.
 30. Zamknięcie obrad sesji.

Transmisja sesji: https://www.youtube.com/watch?v=fzLLhErpm-0 

Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w koszykówce w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej Dziewcząt

Serdecznie zachęcamy do udziału! Organizatorami wydarzenia są Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Start” oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Turniej odbędzie się w dniu 26 marca br. (wtorek) w hali soleckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 3).  Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły z roczników 2009 – 2010. 

Uczestnictwo w zawodach prosimy zgłaszać w systemie SRS (www.srs.szs.pl) do 20.03.2024 r.  Prosimy o przestrzeganie terminów.

Zadanie sfinansowane ze środków przekazanych przez Powiat Bydgoski.

 

 

XI Bieg Niezłomnych w Białych Błotach

Serdecznie zachęcamy do udziału. Wydarzenie pod Honorowym Patronatem Starosty Bydgoskiego Wojciecha Porzycha. 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Serdecznie zachęcamy do udziału. Wydarzenie pod Honorowym Patronatem Starosty Bydgoskiego Wojciecha Porzycha. 

Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w piłce ręcznej chłopców Igrzyska Młodzieży Szkolnej

MP-Piłka-ręczna-IMS-dz-ch-2024 

Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w piłce ręcznej dziewcząt - Igrzyska Młodzieży Szkolnej

MP-Piłka-ręczna-IMS-dz-ch-2024 

XLVII Sesja Rady Powiatu Bydgoskiego

Niniejszym informujemy, że w dniu 7 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w Soleckim Centrum Kultury przy ul. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” 1 w Solcu Kujawskim odbędzie się  XLVII Sesja Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Powołanie Sekretarza Obrad spośród Wiceprzewodniczących Rady.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego.

5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady.

6. Interpelacje oraz zapytania Radnych.

7. Wnioski i oświadczenia Radnych.

8. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia rocznej informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu bydgoskiego za 2023 rok.

9. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu bydgoskiego za 2023 r.

10. Informacja o pracy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2023 r.

11. Informacja o realizacji w 2023 r. zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

12. Informacja o skargach wpływających do organów powiatu oraz o działalności kontrolnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w 2023r.

13. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego.

14. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2023.

15. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca uchwałę Nr 17/II/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bydgoski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

16. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2021 - 2030 za lata 2021 - 2022".

17. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego.

18. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie utraty mocy uchwały Nr 364/XXXVIII/23 Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bydgoskiego.

19. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2024.

20. Wolne głosy.

21. Zamknięcie obrad sesji.

Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego 7.02.2024 r.

Niniejszym informujemy, że w dniu 7 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w Soleckim Centrum Kultury przy ul. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” 1 w Solcu Kujawskim odbędzie się  XLVII Sesja Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Powołanie Sekretarza Obrad spośród Wiceprzewodniczących Rady.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego.

5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady.

6. Interpelacje oraz zapytania Radnych.

7. Wnioski i oświadczenia Radnych.

8. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia rocznej informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu bydgoskiego za 2023 rok.

9. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu bydgoskiego za 2023 r.

10. Informacja o pracy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2023 r.

11. Informacja o realizacji w 2023 r. zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

12. Informacja o skargach wpływających do organów powiatu oraz o działalności kontrolnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w 2023r.

13. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego.

14. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2023.

15. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca uchwałę Nr 17/II/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bydgoski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

16. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2021 - 2030 za lata 2021 - 2022".

17. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego.

18. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie utraty mocy uchwały Nr 364/XXXVIII/23 Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bydgoskiego.

19. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2024.

20. Wolne głosy.

21. Zamknięcie obrad sesji.

Zostań Wolontariuszem Roku 2023 Powiatu Bydgoskiego

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – Wydział Promocji, Kultury i Sportu, zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie „Wolontariusz Roku 2023 Powiatu Bydgoskiego”. Głównym celem jest promocja aktywnych, zaangażowanych społecznie mieszkańców powiatu bydgoskiego, którzy podejmują działania na rzecz innych, wspierają działania organizacji i instytucji, organizują i włączają się w inicjatywy, akcje i działania społeczne.

 • Jesteś mieszkańcem powiatu bydgoskiego?
 • Działasz społecznie?
 • Znasz takie osoby/grupy?

ZGŁOŚ SIĘ! lub ZGŁOŚ SWOJEGO FAWORYTA! 

1. Założenia Konkursu:

 • prezentacja lokalnych zasobów ludzkich,
 • szerzenie dobrych praktyk wolontariackich,
 • docenienie wolontariuszy,
 • promowanie postaw społecznych,
 •  uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób podejmujących aktywność  wolontariacką na terenie powiatu bydgoskiego,
 • zachęcenie mieszkańców Powiatu Bydgoskiego do włączania się w wolontariat.

2. Konkurs skierowany jest do: 
Osób, które korzystają ze wsparcia wolontariuszy, będących mieszkańcami powiatu bydgoskiego. 

3. Kto może dokonywać zgłoszeń:

 • bezpośrednio - wolontariusze zgłaszający swoją kandydaturę,
 • organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 •  osoby fizyczne korzystające ze wsparcia wolontariusza/grupy wolontariuszy.

4. Zgłoszenia:
Wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszeniowy wraz z min. 3 zdjęciami z opisem m.in. nazwa wydarzenia, miejscowość i data (zdjęcie indywidualne oraz zdjęcia podczas działań wolontarystycznych) należy przesłać  na adres e-mail: promocja@powiat.bydgoski.pl do dnia 7 listopada  br. w temacie wiadomości należy wpisać: „WOLONTARIUSZ ROKU 2023 POWIATU BYDGOSKIEGO". 

UWAGA! Opis działań wolontariusza/grupy wolontariuszy powinien dotyczyć działań podejmowanych wyłącznie w okresie od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku.

Plakat_Wolontariusz  

 

 

 

Mistrzostwach Powiatu Bydgoskiego w sztafetowych biegach przełajowych

Serdecznie Zapraszamy do udziału w :

Mistrzostwach Powiatu Bydgoskiego w sztafetowych biegach przełajowych: 

 • Igrzyska Dzieci,
 • Igrzyska Młodzieży, 
 • Licealiada,

Zawody odbędą się w dniu 10 października br. na terenach leśnych w Białych Błotach. Zgłoszenia do zawodów poprzez link do panelu zgłoszeń w systemie srs.szs.pl do dnia 6 października 2023 r. do godziny 23:00. Regulaminy dostępne na stronie: https://powiat.bydgoski.pl/aktualnosci/regulaminy-mistrzostw-powiatu-bydgoskiego-w-biegach-przelajowych.html 

Przedłużony termin konkursu - Polowanie na zabytki

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – Wydział Promocji, Kultury i Sportu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "POLOWANIE NA ZABYTKI". Konkurs polega na utworzeniu autorskiej ścieżki turystycznej, która będzie skupiać się na zabytkach powiatu bydgoskiego wpisanych do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ujętych w ewidencji zabytków, z dołączeniem mapki, fotografii i opisu. Celem konkursu jest m. in. pogłębianie oraz popularyzowanie wiedzy o zabytkach i turystyce w powiecie bydgoskim. Zmagania te mają zachęcić do aktywnego spędzania wolnego czasu, rozbudzenia wyobraźni oraz poznania historii własnej, małej ojczyzny; mają także na celu promowanie piękna i zabytków powiatu bydgoskiego.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do dnia 6 października 2023 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 14, 85-082 Bydgoszcz, z dopiskiem - Polowanie na zabytki.

Więcej informacji: promocja@powiat.bydgoski.pl lub polowanienazabytki@gmail.com 

Zarządzenie Starosty wraz z Regulaminem kliknij TUTAJ

Indywidulanych Mistrzostwach Powiatu Bydgoskiego w biegach przełajowych:

Serdecznie Zapraszamy do udziału w :

 Indywidulanych Mistrzostwach Powiatu Bydgoskiego w biegach przełajowych: 

 • Igrzyska Dzieci,
 • Igrzyska Młodzieży, 
 •  Licealiada

Zawody odbędą się w dniu 5 października br. na terenach leśnych w Białych Błotach. Zgłoszenia do zawodów pocztą e-mail, na adres: zbigniew55-38@wp.pl  do dnia 2  październik  2023 r. do godziny 22.00. Regulaminy dostępne na stronie: https://powiat.bydgoski.pl/aktualnosci/regulaminy-mistrzostw-powiatu-bydgoskiego-w-biegach-przelajowych.html 

 

Turniej Szachowy Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Turnieju Szachowym Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego . Turniej ma charakter otwarty, w zawodach mogą uczestniczyć miłośnicy tej królewskiej gry zrzeszeni w klubach jak i amatorzy. Trzy grupy: Open, juniorzy starsi (klasy 4-8) oraz juniorzy młodsi (klasy 1-3 i młodsi).

Termin: 23 września br. godz. 10:00 
Miejsce: Maksymilianowo, ul. Kościelna 2. 

Zgłoszenia do turnieju pod nr tel. 665 332 025 lub przez serwis turniejowy na chessmanager.com. Organizatorem Turnieju jest Uczniowski Klub Sportowy "Szachy" Osielsko. 

 

 

IV Solecki Rajd Rowerowy z okazji Światowego Dnia bez Samochodu

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.