Logo Powiatu Bydgoskiego
Powróć do: Projekty zakończone

Inwestycje w zawodowców 3

1. Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. - 30.09.2023 r.

2. Źródło dofinansowania: projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

3. Wartość projektu (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie): 590 340,00 zł, w tym:

  • dofinansowanie ze środków EFS: 501 789,00 zł,
  • dofinansowanie z budżetu państwa: 59 034,00 zł,
  • wkład własny Powiatu Bydgoskiego: 29 517,00 zł.

4. Grupa docelowa: łącznie wsparciem projektu objęto 207 uczniów oraz 7 nauczycieli kształcenia zawodowego.

5. Szkoły (w tym uczniowie szkół) objęte realizacją projektu: Technikum w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie, Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim.

6. Zakres projektu: uczniowie brali udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, kursach służących podnoszeniu, nabywaniu i uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, aby zwiększyć szansę na ich późniejsze zatrudnienie. W stażach uczniowskich wzięły udział 73 osoby, a 7 nauczycieli ukończyło kursy lub szkolenia ukierunkowane na doskonalenie kompetencji zawodowych w ramach przedmiotów zawodowych. Szkoły zostały doposażone w pomoce dydaktyczne.