Logo Powiatu Bydgoskiego

EWIDENCJE I REJESTRACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe oraz uczniowskie kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których  statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu (w przypadku siedziby klubu w miastach na prawach powiatu będzie to prezydent miasta zgodnie z art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.

 

Rejestry_organizacji_na_terenie_Powiatu_Bydgoskiego_2