Logo Powiatu Bydgoskiego

Rozbudowa drogi powiatowej 1507C Włóki – Jarużyn – Bydgoszcz na odcinku Włóki – Gądecz – Etap I

pobrane_(2) 

W ramach inwestycji planuje się dostosować istniejącą drogę powiatową do parametrów drogi zbiorczej. Projektuje się jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi szerokości 1,0 m oraz rowami odparowującymi. Wzdłuż drogi projektuje się ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej szerokości 2,0 m. Rozpoczyna się ją od zjazdu publicznego na drogę wewnętrzną i prowadzi za zatoką autobusową do przejazdu dla rowerzystów na wysokości dz. nr ew. 87. Na dalszym odcinku biegnie po północnej (prawej) stronie za poboczem i rowem. Na krótkim odcinku we Włókach ścieżka biegnie przy jezdni i posiada szerokość 3,0m. Na wysokości cmentarza projektuje się przejście dla pieszych oświetlone lampami dedykowanymi i oznakowane odpowiednimi znakami. We Włókach, Hutnej Wsi oraz Gądeczu projektuje się zatoki autobusowe (z wyjątkiem przystanku na jezdni w Hutnej Wsi w kierunku Gądecza) wraz z peronami.

Skrzyżowanie z DW256 projektuje się jako zwykłe z wyspą typu mała kropla na wlocie drogi powiatowej. Skrzyżowanie z DP1506C projektuje się również jako zwykłe trójwlotowe. Wzdłuż drogi występuje kilka dróg wewnętrznych oraz jedna droga gminna gruntowa, które planuje się połączyć z przedmiotową drogą za pomocą zjazdów publicznych. Na wysokości każdego zjazdu znajdującego się po południowej stronie drogi powiatowej, projektuje się łącznik ścieżki rowerowej do krawędzi jezdni. Na potrzeby projektu przyjęto następujące parametry techniczne: - kategoria ruchu – KR3; - prędkość projektowa – Vp=60km/h (teren zabudowany) Vp=90km/h (teren niezabudowany) - klasa drogi – droga zbiorcza (Z).    

Okres  realizacji projektu: 06.12.2022 r. – 06.12.2023 r.

Całkowita wartość projektu :  9 616 656,23 zł

Na realizację remontów uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość dofinansowania: 3 975 098,99 zł