Logo Powiatu Bydgoskiego

Remont dróg powiatowych: nr 1525C Koronowo - Żołędowo na odc. 998 m od 1+615 km do 2+613 km, nr 1538C Przyłęki - Olimpin - Kobylarnia na odc. 920 m od 0+000 km do 0+920 km, nr 1601C Kokocko - Czarże - Dąbrowa Chełmińska na odc. 650 m od 11+205 km do 11+855 km

 pobrane_(2) 

W ramach inwestycji planuje się remont 3 odcinków dróg powiatowych:

- Remont drogi powiatowej nr 1525C Koronowo - Żołędowo - projektuje się ułożenie na istniejącej jezdni siatki szklano-węglowej oraz warstwy ścieralnej AC11S o grubości min. 4 cm na odcinku o dług. 998 m. Niweleta remontowanej jezdni dostosowana zostanie do ukształtowania terenu oraz niwelety istniejącej jezdni drogi powiatowej oraz dróg poprzecznych. Odwodnienie pozostanie bez zmian: powierzchniowe na przyległy grunt, w granicach istniejącego pasa drogowego. Dzięki remontowi tego odcinka drogi poprawi się dostępność do terenu inwestycyjnego. Powiat otrzymał 95 % dofinansowania (promesę wstępną z Rządowego Funduszu Polski Ład) na realizację inwestycji polegającej na przebudowa drogi powiatowej nr 1525C Koronowo-Żołędowo w miejscowości Samociążek polegająca na podniesieniu nośności obiektu inżynierskiego nr JNI 35013314 do 50 ton (klasa A) zlokalizowanego w ciągu tej samej drogi powiatowej. Inwestycja ta w dalszym biegu łączy się z drogą powiatową 1526C i przy tym styku dróg posadowiony jest obiekt inwestycyjny. Remont drogi będzie kontynuacją inwestycji i przyczyni się do kompleksowej poprawy stanu technicznego infrastruktury.

- Remont drogi powiatowej nr 1538C Przyłęki - Olimpin - Kobylarnia - projektuje się ułożenie na istniejącej jezdni siatki szklano-węglowej oraz warstwy ścieralnej AC11S o grubości min. 4 cm na odcinku o dług. 920 m. Niweleta remontowanej jezdni dostosowana zostanie do ukształtowania terenu oraz niwelety istniejącej jezdni drogi powiatowej oraz dróg poprzecznych. Odwodnienie pozostanie bez zmian: powierzchniowe na przyległy grunt, w granicach istniejącego pasa drogowego. Remont drogi przyczyni się do zwiększenia dostępności do obiektu inwestycyjnego jakim jest centrum logistyczne Zalando.

- Remont drogi powiatowej nr 1601C Kokocko - Czarże - Dąbrowa Chełmińska - projektuje się ułożenie na istniejącej jezdni siatki szklano-węglowej oraz warstwy ścieralnej AC11S o grubości min. 4 cm na odcinku o dług. 650 m. Niweleta remontowanej jezdni dostosowana zostanie do ukształtowania terenu oraz niwelety istniejącej jezdni drogi powiatowej oraz dróg poprzecznych. Odwodnienie pozostanie bez zmian: powierzchniowe na przyległy grunt, w granicach istniejącego pasa drogowego. Łączna długość remontowanych dróg powiatowych objętych inwestycją wynosi 2,568 km. Inwestycja przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.