Logo Powiatu Bydgoskiego

Remont dróg powiatowych: nr 1514C Mąkowarsko- Sokole Kuźnica - Koronowo na odc.998 m od 8+460 km do 9+458 km, nr 1526C Samociążek - Bożenkowo na odc. 998 m od 2+668 km do 3+666 km, nr 1529C Wojnowo – Bydgoszcz na odc. 985 m od 5+933 km do 6+918 km

pobrane_(2) 

W ramach zadania planuje się remont 3 odcinków dróg powiatowych:        

  • Remont drogi powiatowej  nr 1514C Mąkowarsko - Sokole Kuźnica - Koronowo - projektuje się ułożenie na istniejącej jezdni siatki szklano-węglowej oraz warstwy ścieralnej AC11S o grubości min. 4 cm na odcinku o dług. 998 m. Niweleta remontowanej jezdni dostosowana zostanie do ukształtowania terenu oraz niwelety istniejącej jezdni drogi powiatowej oraz dróg poprzecznych. Odwodnienie pozostanie bez zmian: powierzchniowe na przyległy grunt, w granicach istniejącego pasa drogowego.
  • Remont drogi powiatowej nr 1526C Samociążek - Bożenkowo - projektuje się ułożenie na istniejącej jezdni siatki szklano-węglowej oraz warstwy ścieralnej AC11S o grubości min. 4 cm na odcinku o dług. 998 m. Niweleta remontowanej jezdni dostosowana zostanie do ukształtowania terenu oraz niwelety istniejącej jezdni drogi powiatowej oraz dróg poprzecznych. Odwodnienie pozostanie bez zmian: powierzchniowe na przyległy grunt, w granicach istniejącego pasa drogowego. 

  • Remont drogi powiatowej nr 1529C Wojnowo - Bydgoszcz - projektuje się ułożenie na istniejącej jezdni siatki szklano-węglowej oraz warstwy ścieralnej AC11S o grubości min. 4 cm na odcinku o dług. 985 m. Niweleta remontowanej jezdni dostosowana zostanie do ukształtowania terenu oraz niwelety istniejącej jezdni drogi powiatowej oraz dróg poprzecznych. Odwodnienie pozostanie bez zmian: powierzchniowe na przyległy grunt, w granicach istniejącego pasa drogowego.                

 

Łączna długość remontowanych dróg powiatowych objętych inwestycją wynosi 2,981 km. Inwestycja przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Okres  realizacji projektu: 28.09.2023 r. – 31.05.2024 r.

Całkowita wartość projektu :  1 830 679,11 zł

Na realizację remontów uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość dofinansowania: 915 339,00 zł