Logo Powiatu Bydgoskiego

Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1525C Koronowo - Żołędowo w miejscowości Samociążek polegająca na podniesieniu nośności obiektu inżynierskiego nr JNI 35013314”

                                                                                                           logo              B

 

Projekt  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1525C Koronowo - Żołędowo w miejscowości Samociążek polegająca na podniesieniu nośności obiektu inżynierskiego nr JNI 35013314” 

Projekt polega na rozbudowie mostu w ciągu DP nr 1525C Koronowo –Żołędowo  w miejscowości Samociążek.  DP 1525C jest istotną drogą dla mieszkańców dojeżdżających do Koronowa z Bydgoszczy oraz gminy Osielsko. Ponadto, most w Samociążku pełni strategiczną rolę w okresie letnim podczas wzmożonego ruchu turystycznego.

Projekt polega na rozbudowie mostu drogowego o nowej i stabilnej konstrukcji,  przenoszącej obciążenie obiektu do klasy A 50 ton. Na jezdni na obiekcie i na dojazdach do niego zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa. Jezdnia zostanie zabezpieczona bariero poręczami.  Zastosowana zostanie izolacja przeciwwilgociowa i odwodnienie obiektu. Dodatkowo most  zostanie oświetlony. W wyniku realizacji inwestycji planuje się przebudowę 0,1 kilometrowego odcinka drogi.

Nowe rozwiązania projektowe pozwolą na uzyskanie obiektu o wymaganej trwałości i odpowiednich parametrach eksploatacyjnych.  Zaplanowane prace budowalne przyczynią się do poprawy i zwiększenia płynności ruchu oraz komfortu jazdy dla kierowców przejeżdżających mostem. Jest to ważny aspekt dla  mieszkańców i użytkowników przedmiotowej drogi, którzy oczekują bezpiecznej i komfortowej możliwości podróżowania pomiędzy miejscowościami w powiecie oraz dogodnego i szybkiego dojazdu do stolicy województwa kujawsko-pomorskiego Bydgoszczy

 

Okres realizacji projektu: powyżej 12 miesięcy

Całkowita wartość Inwestycji : 4.871.678,22 zł

Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Wartość dofinansowania:  4.628.094,31  zł