Logo Powiatu Bydgoskiego
Powróć do: GMINA SICIENKO

EWIDENCJA ZABYTKÓW

W poszczególnych miejscowościach gminy Sicienko znajdują się obiekty w liczbie: 

Miejscowość liczba obiektów: Gliszcz 10 Goncarzewy 6 Kamieniec 2 Kasprowo 5 Kruszyn 4 Kruszyniec 10 Łukowiec	6 Mochełek 11 Mochle 5 Murucin 6 Nowaczkowo	6 Dąbrówka Nowa 8 Osówiec 6 Piotrkówko 1 Pawłówek 5 Samsieczno 10 Sicienko 13 Słupowo	7 Szczutki 7 Szczutki Kolonia 2 Strzelewo 6 Teresin 2 Trzciniec 1 Trzemiętowo 9 Ugoda 2 Wierzchucice 2 Wierzchucinek 8 Wojnowo 6 Zawada 6 Zielonczyn 13 RAZEM 185 

Łącznie w ewidencji zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego z terenu gminy Sicienko znajduje się: 185 obiektów. Są to: układy ruralistyczne, cmentarze ewangelickie i rzymsko-katolickie, dwory, dworzec, remiza, obory, chlew, chlewnia, czworaki, dwojak, gospoda, spichlerze, stajnia, kuźnie, młyny, budynki gospodarcze, drogi brukowane, gorzelnie, budynek administracyjno-mieszkalny, figury, magazyny, kościoły, plebanie, kapliczki, nastawnia, aleje, domy, dom tzw. chlebówka, dom – Poniatówka, dom – gminny ośrodek zdrowia, szkoły, mleczarnie, poczta, ogrodzenia, parki, układy urbanistyczne, pozostałości parków dworskich oraz stodoły.

Obiekty gminy Sicienko wpisane do ewidencji zabytków:

Liczba obiektów: Układ ruralistyczny 11 Cmentarz ewangelicki 19 Cmentarz rzymsko-katolicki 5 Dwór 4 Dworzec 1 Remiza 1 Obora 8 Chlew 1 Chlewnia 1 Czworak 3 Dwojak 1 Gospoda 1 Spichlerz 2 Stajnia	1 Kuźnia	2 Młyn 2 Budynek gospodarczy 21 Droga brukowana 2 Gorzelnia 3 Budynek administracyjno-mieszkalny 1 Figura 3 Magazyn 4 Kościół 3 Plebania 2 Kapliczka 7 Nastawnia 1 Aleja 2 Dom 43 Dom tzw. chlebówka 1 Dom – Poniatówka 5 Dom – Gminny Ośrodek Zdrowia  1 Szkoła 4 Mleczarnia	2 Poczta	1 Ogrodzenie	2 Park 8 Układ urbanistyczny	2 Pozostałości parku dworskiego 2 Stodoła  2 RAZEM 185 

 

Na szczególne wyróżnienie zasługują obiekty:

1)      Zespół dworski w  Gliszczu z ok. 1900 r.

O dworze w Gliszczu: https://sicienko.pl/strona-302-gliszcz.html https://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/993/Gliszcz/  

2)      Dwór w Kasprowie z przełomu XIX/XX w.

O dworze w Kasprowie:

https://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1059/Kasprowo/  

https://sicienko.pl/strona-295-informacje_o_solectwach.html  

3)      Dwór w Łukowcu z XIX w.

O dworze w Łukowcu: 

https://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/11408/Lukowiec/  

https://sicienko.pl/strona-305-lukowiec.html  

4)      Kościół dawniej ewangelicki, obecnie parafialny pw. św. Jakuba Mniejszego Apostoła w Dąbrówce Nowej. Kościół powstał w latach 1888-1889, zbudowany w stylu gotycko-nadwiślańskim. Przy kościele mieści się kapliczka z końca XIX w. i plebania z pocz. XX w.

O kościele w Dąbrówce Nowej:

https://parafiadabrowkanowa.pl/  

https://sicienko.pl/strona-301-dabrowka_nowa.html  

https://musicamsacram.pl/instrumenty/420-dabrowka-nowa-kosciol-sw-jakuba-mniejszego-apostola  

5)      Kościół parafialny pw. NSPJ w Samsiecznie z lat 1929-1932 w stylu neobarokowym

O kościele: 

http://diecezja.bydgoszcz.pl/2009/02/21/samsieczno-najwitszego-serca-pana-jezusa/  

https://sicienko.pl/strona-313-samsieczno.html  

6)      Dom – Poniatówka w Słupowie z I poł. XX w.

O Poniatówkach: https://sopot.fotopolska.eu/1208,artykul.html  

O Słupowie: https://sicienko.pl/strona-307-murucin.html  

7)      Kościół parafialny pw. MB Szkaplerznej w Wierzchucinku, dawniej gorzelnia

O kościele: 

https://sicienko.pl/strona-328-wierzchucinek.html 

http://diecezja.bydgoszcz.pl/2009/02/21/wierzchucinek-matki-boej-szkaplerznej/  

http://ministranci-w.c0.pl/index.php/galeria   

8)      Dwór w Wierzchucinku z II poł. XIX w.

O dworze: 

https://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1415/Wierzchucinek/  

https://sicienko.pl/strona-328-wierzchucinek.html  

9)      Gorzelnia w Wojnowie z 1907 r.

O gorzelni w Wojnowie: 

https://sicienko.pl/strona-329-wojnowo.html  

https://fotopolska.eu/Wojnowo_Gorzelnia_rolnicza  

https://polska-org.pl/3290217,foto.html