Logo Powiatu Bydgoskiego
Powróć do: GMINA OSIELSKO

EWIDENCJA ZABYTKÓW

W poszczególnych miejscowościach gminy Osielsko znajdują się obiekty w liczbie: 

Miejscowość liczba obiektów: Bożenkowo 11 Jagodowo 3 Jarużyn 3 Jarużyn Kolonia	1 Maksymilianowo	21 Niemcz 5 Niwy 6 Nowy Mostek	2 Osielsko 19 Strzelce Leśne 2 Stare Niwy 1 Żołędowo 21 RAZEM 95 

Łącznie w ewidencji zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego z terenu gminy Osielsko znajduje się: 95 obiektów. Są to: zespół dworski, leśniczówki, domy, dom młynarza, cmentarze (ewangelicki, choleryczny i rzymsko-katolicki), budynki gospodarcze, dworzec, zespół folwarczny, park, kapliczki, szkoły, zespół kościoła, układ ruralistyczny, młyn, plebania, stajnia, spichlerz i sześciorak. Oprócz wymienionych obiektów w gminie Osielsko znalazły się:

  • Zespół dworski składający się z: dworu i kuźni
  • Leśniczówka złożona z dwóch zagród 
  • Zespół kościoła składający się z: kapliczki i plebani

Obiekty gminy Osielsko wpisane do ewidencji zabytków:

Liczba obiektów: Zespół dworski 1 (łącznie 3) Leśniczówka Jagodowo	1 (łącznie 2) Leśniczówka 2 Dom 43 Dom młynarza 1 Cmentarz ewangelicki 10 Cmentarz choleryczny 1 Cmentarz rzymsko-katolicki 2 Budynek gospodarczy 8 Dworzec 1 Zespół folwarczny 1 Park	1 Kapliczka 6 Szkoła 5 Zespół kościoła 1 (łącznie 3) Układ ruralistyczny 1 Młyn 1 Plebania	1 Stajnia	1 Spichlerz 1 Sześciorak	1 RAZEM	95 

Na szczególne wyróżnienie zasługują obiekty:

1)      Leśniczówka Jagodowo –

https://zoledowo.torun.lasy.gov.pl/lesnictwa  

Film stworzony koło budynku leśniczówki: https://www.youtube.com/watch?v=to_eC0wdSUk

2)      Młyn w Osielsku z 1928 r.3)      Dworzec kolejowy w Maksymilianowie z lat 20 XX w.4)      Zespół dworski w Bożenkowie składający się z: dworu z pocz. XX w., parku z pocz. XX w. oraz kuźni, obecnie domu z 1923 r.O dworze: https://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/926/Bozenkowo/