Logo Powiatu Bydgoskiego
Powróć do: GMINA KORONOWO

EWIDENCJA ZABYTKÓW

W poszczególnych miejscowościach gminy Koronowo znajdują się obiekty w liczbie:

Miejscowość liczba obiektów: Buszkowo 30 Byszewo 7 Bytkowice 1 Dziedzinek	5 Glinki 15 Glinki – Wielonek	1 Gogolin 5 Gogolinek 5 Gościeradz 8 Huta 9 Koronowo 267 Koronowo – Lipinki 2 Koronowo – Iwonicko 5 Koronowo – Janowo 2 Krąpiewo	7 Lucim 18 Lucim – Wilcza Góra 3 Łąsko Małe 6 Łąsko Wielkie 9 Mąkowarsko 37 Mąkowarsko – Kencerowo 8 Mąkowarsko – Łakomowo 1 Mąkowarsko – Szewcowo 	2 Nowy Dwór	10 Nowy Jasiniec 16 Nowy Jasiniec – Pólko 1 Okole 2 Osiek	12 Popielewo 8 Salno 2 Samociążek 3 Samociążek – Ługowo 2 Samociążek – Stronno 3 Samociążek – Wilcze Gardło 2 Sitowiec 6 Skarbiewo	3 Sokole Kuźnica 2 Sokole Kuźnica – Krówka 3 Stary Dwór 5 Stary Dwór – Bieskowo 	4 Stary Jasiniec 4 Tryszczyn 15 Tryszczyn – Morzewiec 	6 Wierzchucin Królewski	24 Więzowno	1 Więzowno – Młynkowo 1 Wilcze	10 Wiskitno 18 Witoldowo 7 Wtelno 22 Wtelno – Wtelenko 7 Wymysłowo	1 RAZEM	653

kontynuacja poprzedniej tabelki ewidencja w poszczególnych miejscowościach gminy Koronowo 

Łącznie w ewidencji zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego z terenu gminy Koronowo znajduje się 655 OBIEKTÓW. Wśród obiektów znajdują się: domy, budynki gospodarcze, kościół, kapliczki, cmentarze (ewangelicki, ofiar terroru hitlerowskiego, choleryczny, rodowy, parafialny, rzymskokatolicki), kuźnie, szkoły, dawne szkoły, dwory, dawny dwór, dawna pastorówka, dawne magazyny, dawna elektrownia, dawny zajazd, hotel, gospoda, cegielnie, figura, wiadukty kolejowe, bramy słupowe, magazyn, zagrody, mleczarnia, piwnica ziemna, pomnik, skwer, krzyże, spichlerz, piekarnia, droga brukowa, leśniczówka, miejsca pamięci narodowej, obszar lokalizacji polskich okopów z 1939 r., polska linia obronna z 1939 r., ogrodzenia, plebania, linia kolejowa, dawna stacja kolejki wąskotorowej, dawny dworzec, dom z przybudówką, domy z częścią gospodarczą, zespół folwarczny, zespół urbanistyczny oraz zagrody.

W ewidencji znajdują się dwa obiekty bez podanej konkretnej miejscowości, są to:

 • Linia kolejowa nr 214 Tuchola – Pruszcz Bagienica - Koronowo 
 • Polska linia obronna z 1939 r., żelbetowe schrony bojowe wraz z izolowanymi odcinkami okopów

W gminie Koronowo znajdują się ponadto:

 • Założenie dworsko-parkowe złożone z dwóch obiektów: bramy słupowej oraz brukowej drogi dojazdowej do dworu
 • Zespoły kościoła złożone z: kościoła, cmentarza, ogrodzenia, plebanii, budynku gospodarczego, kaplicy grobowej, dzwonnicy i ogrodzenia z bramą
 • Zespoły kościoła parafialnego złożone z: 3 plebanii, 2 domów (dawna organistówka i dawny dom parafialny), 3 ogrodzeń, budynku gospodarczego, cmentarza i terenu przykościelnego
 • Zespół kościoła ewangelickiego złożony z dwóch obiektów kościoła i pastorówki, które obecnie pełnią funkcję domu mieszkalnego 
 • Zespół młyna wodnego Grzmotny złożony z 3 obiektów: młyna, domu młynarza i budynku gospodarczego
 • Zespoły młyna złożone z: młyna kaszowego i wodnego (obecnie pełniące inne funkcje), młyna, 2 spichlerzy, 2 domów mieszkalnych, pozostałości fontanny, magazynu produktów i pomocniczego, budynku gospodarczego i śluzy
 • Zespół więzienia złożony z: 4 domów, budynku administracyjnego i muru klasztornego
 • Zespół poczty złożony z: poczty, ogrodzenia i budynku gospodarczego
 • Zespół budynków złożony z: zakładu poprawczego oraz schroniska dla nieletnich
 • Zespoły dworca kolejowego złożone z: 3 dworców, 2 domów pracowniczych, 5 budynków gospodarczych, wieży ciśnień i drogi brukowej
 • Zespoły domów złożone z: 2 domów, oficyny, oficyny wschodniej i zachodniej
 • Zespoły szkoły złożone z: 2 szkół, 5 budynków gospodarczych, 2 parków, ogrodzenia, 4 szkół (obecnie domy mieszkalne) oraz budynku gospodarczego (obecnie obory)
 • Zespół dworsko-parkowy z folwarkiem złożony z: dworu, parku i gorzelni
 • Zespół zajazdu złożony z: zajazdu (obecnie dom) i stajni
 • Zespoły leśniczówki złożone z: budynku mieszkalnego, 2 budynków gospodarczych, domu mieszkalnego, 2 budynków gospodarczych, 2 leśniczówek i budynku inwentarskiego
 • Dawne zespoły dworskie złożone z: dworu (obecnie dom), 2 dworów, bramy wjazdowej, budynku gospodarczego, 2 parków, 2 stodół, spichlerza i obory oraz dawne zespoły dworskie z kolonią mieszkaniową złożone z 4 domów i jeden dawny zespół dworski z folwarkiem i kolonią mieszkaniową
 • Dawny zespół folwarczny złożony ze: spichlerza, 3 stajni, obory oraz parku
 • Dawne zespoły dworsko-parkowe złożone z: 2 dworów, 3 dworów (obecnie domy mieszkalne), budynku gospodarczego, 4 parków, lodowni, bramy słupowej, drogi brukowej do dworu, alei brukowej i pozostałości parku
 • Obiekty cmentarza parafialnego złożone z: kostnicy, kapliczki oraz 3 kaplic grobowych bez inskrypcji 
 • Pozostałości zespołu dworskiego złożone z: dworu, parku krajobrazowego, spichlerza oraz drogi brukowej
 • Pozostałości zespołu dworsko-parkowego złożone z: parku krajobrazowego oraz cmentarza
 • Pozostałości zespołu folwarcznego złożone z: domu – dawnej owczarni, domu i budynku gospodarczego
 • Zagroda złożona z: domu – dawnej karczmy, 2 budynków gospodarczych, drogi brukowej, stodoły oraz domu z częścią gospodarczą 
 • Zespół rzeźni złożony z: rzeźni i budynku administracyjnego

Obiekty gminy Koronowo wpisane do ewidencji zabytków:

Liczba obiektów: Dom 292 Założenie dworsko-parkowe 1 (łącznie 2) Zespół wiejski 16 Zespół kościoła 2 (łącznie 8) Zespół kościoła parafialnego	4 (łącznie 11) Zespół kościoła ewangelickiego 1 (łącznie 2) Zespół młyna wodnego 1 (łącznie 3) Zespół młyna	2 (łącznie 12) Zespół więzienia 1 (łącznie 6) Zespół poczty 1 (łącznie 3) Zespół budynków	1 (łącznie 2) Zespół dworca kolejowego	3 (łącznie 12) Zespół domu 2 (łącznie 5) Zespół szkoły	6 (łącznie 15) Zespół dworsko-parkowy	1 (łącznie 3) Dawny zespół dworsko-parkowy 5 (łącznie 15) Zespół leśniczówki	2 (łącznie 9) Dawny zespół dworski 4 (łącznie 16) Dawny zespół folwarczny	1 (łącznie 6) Zespół zajazdu 1 (łącznie 2) Obiekty cmentarza parafialnego 1 (łącznie 5) Pozostałości zespołu dworskiego	1 (łącznie 4) Pozostałości zespołu dworsko-parkowego 1 (łącznie 2) Pozostałości zespołu folwarcznego 1 (łącznie 3) Zespół urbanistyczny 1 Zespół rzeźni 1 (łącznie 2) Budynek gospodarczy 38 Kościół 1 Kapliczka 27 Cmentarz ewangelicki 31 Cmentarz ofiar terroru hitlerowskiego 1 Cmentarz choleryczny 5 Cmentarz rodowy 1 Cmentarz parafialny 3 Cmentarz rzymskokatolicki 1 Kuźnia 5 Szkoła 7 Dawna szkoła 6 Dwór 2 Dawny dwór 1 Dawna pastorówka 1 Dawny magazyn 5 Dawna elektrownia 1 Dawny zajazd 1 Hotel – obecnie dom mieszkalny 1 Gospoda 2 Cegielnia 3 Figura 1 Wiadukt kolejowy 3 Brama słupowa 2 Magazyn 1 Zagroda 3 (łącznie 6) Mleczarnia 1 Piwnica ziemna 1 Pomnik 1 Skwer 2 (łącznie 3) Krzyż 2 Spichlerz i dawny spichlerz 2 Piekarnia 1 Droga brukowa 2 Leśniczówka 1 Miejsce pamięci narodowej 2 Obszar lokalizacji polskich okopów z 1939 r. 1 Polska linia obronna z 1939 r. 4 Ogrodzenie 8 Plebania 1 Linia kolejowa 1 Dawna stacja kolejki wąskotorowej 1 Dawny dworzec 1 Dom z przybudówką	1 Dom z częścią gospodarczą	2 Zespół folwarczny 1 RAZEM 655

Na szczególne wyróżnienie zasługują obiekty:

1)    Kościół filialny, rzymsko-katolicki pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Sitowcu z ok. XIX w.

2)    Zespół kościoła, kościół filialny pw. Zesłania Ducha Świętego w Buszkowie z pocz. XX w.

O kościele w Buszkowie:

http://www.sanktuariumbyszewo.eu/index.php/pl/koscioly-filialne/buszkowo  

Kościół widok „z lotu ptaka”: https://www.youtube.com/watch?v=FuDxQ0MIe0I  

3)    Dom – dawny dwór w Glinkach z 1880 r.

O dworze w Glinkach: 

https://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/992/Glinki/  

https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-243890  

4)   Dwór w Łąsku Wielkim z 1921 r.

O Dworze w Łąsku Wielkim: https://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1144/Lasko_Wielkie/  

5)    Zabytkowa pastorówka we Wtelnie, z końca XVIII w.

O obiekcie: http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1441/Wtelno/  

6)    Dwór w miejscowości Więzowno-Młynkowo z XIX w.

O Dworze: https://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1418/Wiezowno/  

7)    Stara kuźnia w Nowym Jasińcu z XIX w.