Logo Powiatu Bydgoskiego
Powróć do: ZABYTKI

GMINA SICIENKO

Do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego z gminy Sicienko wpisano łącznie 8 obiektów w: Kruszynie, Mochlu, Osówcu, Sicienku, Słupowie, Wojnowie oraz Zespół Kanału Bydgoskiego w Kruszyńcu, Pawłówku i w Zielonczynie.

Rejestr zabytków: https://sicienko.pl/strona-321-obiekty_nieruchome_wpisane_do_rejestru.html 

Ewidencja zabytków: https://sicienko.pl/strona-322-obiekty_ujete_w_gminnej_ewidencji.html 

http://www.torun.wkz.gov.pl/bip/art/files/60