Logo Powiatu Bydgoskiego
Powróć do: BEZPIECZEŃSTWO

Pomoc dla osób w kryzysie bezdomności

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jak co roku w okresie jesienno-zimowym, opracował projekt informacyjny dla osób bezdomnych w województwie kujawsko-pomorskim pn. "Akcja Zima", przygotowany m.in. na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego przez ROPS w Toruniu wśród schronisk, noclegowni, ogrzewalni, jadłodajni czy stołówek, w których osoby bezdomne mogą skorzystać z pomocy. Wszystkie materiały oraz podcasty przygotowane są pod adresem: https://www.rops.torun.pl/stop-bezdomnosci/akcja-zima