Logo Powiatu Bydgoskiego
Powróć do: ATRAKCJE TURYSTYCZNE

GMINA SOLEC KUJAWSKI

https://soleckujawski.pl/ https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100070299603522  

Gmina Solec Kujawski składa się z 4 sołectw. Liczba jej mieszkańców to 16 695. Powierzchnia wynosi 175,1 km² Lasy pokrywają aż 72,8 % terytorium gminy, co stanowi największy odsetek lasów w gminach powiatu bydgoskiego.Solec Kujawski jest najstarszym miastem Powiatu Bydgoskiego. Pierwsza wzmianka o Solcu pochodzi z dokumentu z 1263 r. dotyczącego konfliktu księcia kujawskiego Kazimierza z Zakonem Krzyżackim: „Bracia zakonu krzyżackiego zmuszają by kupcy płynący w górę Wisły z płótnem lądowali wyłącznie w Chełmnie, powstrzymując statki, które chciałyby złożyć swoje towary w Solcu”[1]. W 1325 r. miejscowości tej nadano prawa miejskie z rąk księcia kujawskiego Przemysła[2]. Obecna nazwa miasta została wprowadzona w 1924 r. O historii Solca Kujawskiego dowiemy się więcej w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła, które znajduje się w zabytkowej willi w centrum miasta.Bez wątpienia do najatrakcyjniejszych obiektów zabytkowych należą ślady osadnictwa holenderskiego w Otorowie i Przyłubiu, gdzie znajdują się stare mennonickie cmentarze. W gminie warte zobaczenia są topole – pomniki przyrody zdobiące teren chronionego krajobrazu „Wydm Kotliny Toruńsko–Bydgoskiej”. Chronione terasy w większości położone są w granicach najwyższej pradoliny Wisły, pokrytej jednym z największych w Polsce pól wydmowych. Lasy Puszczy Bydgoskiej, Wisła i stanica „Salina” zachęcają do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.W 2008 r. w Solcu Kujawskim powstał jeden z najbardziej profesjonalnych parków jurajskich w Europie. Patronat nad muzeum objął Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W JuraParku znajdują się unikalne rekonstrukcje dinozaurów, modele tworzone przez najlepszych na świecie wyspecjalizowanych rzeźbiarzy. Na trasie dwukilometrowej ścieżki wiodącej wśród tematycznych scenek rodzajowych, zobaczyć można naturalną i niepowtarzalną roślinność tworzącą wyjątkowy mikroklimat.Wizytówką Solca jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w skład którego wchodzą: park wodny, hala widowiskowo-sportowa z częścią hotelową, stadion sportowy i kompleks boisk. Od początku istnienia uznawany jest on za jeden z najbardziej funkcjonalnych obiektów sportowych w województwie kujawsko-pomorskim. Park wodny jest najnowocześniejszym i najbardziej atrakcyjnym obiektem tego typu w regionie. W skład krytej pływalni wchodzi basen sportowy oraz niecka rekreacyjno-szkoleniowa. Na terenie hali organizowane są: koncerty, szkolenia, kursy, obozy oraz imprezy sportowe o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.W gminie Solec znajdują się szlaki: 9 pieszych i 3 rowerowe. Ciekawym punktem wycieczki po Solcu Kujawskim może być też Radiowe Centrum Nadawcze, uruchomione we wrześniu 1999 r. Od prawie 30 lat, w Solcu Kujawskim funkcjonuje Soleckie Centrum Kultury.W Solcu funkcjonuje wiele firm, które czynią z miasta jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się ośrodków w regionie. Część z nich mieści się na terenie Parku Przemysłowego.

Miasto: Solec Kujawski Sołectwa gminy Solec Kujawski:1.      Sołectwo Chrośna2.      Sołectwo Przyłubie3.      Sołectwo Otorowo - Makowiska4.      Sołectwo Kujawska

CIEKAWE LINKI O GMINIE SOLEC KUJAWSKI:

  1. O historii Solca Kujawskiego: https://soleckujawski.pl/page/historia 
  2. Statystyka o gminie: https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Solec_Kujawski
  3. Statystyka o mieście: https://www.polskawliczbach.pl/Solec_Kujawski
  4. Publikacja o gminie: Solec Kujawski, przewodnik, Bydgoszcz 2018.


 [1]  P. Banasiak, Gdzie był średniowieczny Solec? Kilka słów o wynikach badań archeologiczno-historycznych nad średniowiecznym miastem, Rocznik Solecki, 2016, s. 1 [dostęp 28.04.2023 r.: https://www.academia.edu/37942638/Banasiak_P_Gdzie_by%C5%82_%C5%9Bredniowieczny_Solec_Kilka_s%C5%82%C3%B3w_o_wynikach_bada%C5%84_archeologiczno_historycznych_nad_%C5%9Bredniowiecznym_miastem
[2] Przywilej lokacyjny miasta Solca Kujawskiego z 1325 roku, oprac. D. Karczewski, współpr. B. Białecki, Solec Kujawski 2000.