Logo Powiatu Bydgoskiego
Powróć do: STAROSTWO

WYDZIAŁY

Godziny pracy Urzędu:
7.30 - 15.30: poniedziałek, środa, czwartek

7.30 - 16.00: wtorek
7.30 - 15.00: piątek
tel. (52) 58 35 400
info@powiat.bydgoski.pl
www.powiat.bydgoski.pl 

Starosta: tel. (52) 58 35 422
Wicestarosta: tel. (52) 58 35 400
Sekretarz Powiatu: tel. (52) 58 35 459
Skarbnik Powiatu: tel. (52) 58 35 409

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Koordynator dostępności:
Maciej Piątkowski (Dyrektor WOiSO)
tel. 52 58 35 401
e-mail: maciej.piatkowski@powiat.bydgoski.pl 

Kadry: tel. (52) 58 35 423

Kancelaria ogólna:

- ul. Juliusza Słowackiego 3 - pok. 3 - tel. (52) 58 35 448

- ul. Zygmunta Augusta 16 - tel. (52) 58 41 126

Biuro Rady Powiatu: tel. (52) 58 35 449

e-mail: woiso@powiat.bydgoski.pl  

Wydział Komunikacji
Dyrektor Wydziału: Tomasz Federowicz - tel. (52) 58 35 446 

e-mail: wk@powiat.bydgoski.pl
Wieloosobowe stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - tel.: 52 58 35 403 / nowy (052) 5255038
Wieloosobowe stanowisko ds. zatrzymanych praw jazdy, cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami - tel. 52 58 35 405 / nowy (52) 5255039
Stanowisko ds. transportu drogowego i usuwania pojazdów z dróg - tel.: 52 58 35 445 / nowy (52) 5255040
Stanowisko ds. wydawania profilu kandydata na kierowcę, nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców - tel.: 52 58 35 445 / nowy (52) 5255041
Stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych - tel.: 52 58 35 429 / nowy (52) 5255050
Stanowisko ds. realizacji zadań związanych z rejestracją pojazdów, nadzorem nad ośrodkami zamiejscowymi oraz stacjami diagnostycznymi - tel.: 52 58 35 437 / nowy (52) 5255043

Na terenie powiatu bydgoskiego pojazdy rejestruje się (zgodnie z miejscem zamieszkania) w utworzonych ośrodkach zamiejscowych, które funkcjonują na terenie:

Urzędu Miasta Koronowa, ul. Pomianowskiego 1, tel.: 52 38 26 470
Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, tel.: 52 38 70 124   Adres korespondencyjny ul. 23 Stycznia 14 A, skrytka pocztowa Nr 5, 86-050 Solec Kujawski
Urzędu Gminy Białe Błota ul. Guliwera 13 (budynek Banku Spółdzielczego - I piętro), tel.: 52 31 11 742

Urzędu Gminy Dobrcz ul. Długa 50, tel.: 52 36 48 018
Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21, tel.: 52 38 16 056 w. 52
Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2, tel.: 52 32 06 847
Urzędu Gminy Osielsko ul. Centralna 6, tel.: 52 32 03 033
Urzędu Gminy Sicienko ul. Mrotecka 9. tel.: 52 311 74 15

SPRAWY ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ POJAZDÓW W OŚRODKU ZAMIEJSCOWYM WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W BYDGOSZCZY REALIZOWANE SĄ W WYMIENIONYCH PONIŻEJ DNIACH I GODZINACH:

OŚRODEK ZAMIEJSCOWY PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK    WTOREK          PIĄTEK
BIAŁE BŁOTA 8.00 - 15.15 8.00 - 16.45 8.00 - 13.45
DĄBROWA CHEŁMIŃSKA 8.00 - 14.00 8.00 - 16.30 8.00 - 11.00
DOBRCZ 7.30 - 14.30 7.30 - 16.00 7.30 - 13.00
KORONOWO 7.30 - 14.30 7.30 - 16.30 7.30 - 13.30
NOWA WIEŚ WIELKA 8.00 - 14.45 8.00 - 14.45 8.00 - 14.15
OSIELSKO 8.00 - 15.30 8.00 - 16.30 8.00 - 13.30
SICIENKO 7.30 - 15.00 7.30 - 16.30 7.30 - 13.30 
SOLEC KUJAWSKI 8.00 - 15.00  8.00 - 16.45 8.30 - 15.00

 

Informujemy, iż w Ośrodkach Zamiejscowych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy wprowadzono możliwość dokonywania opłat za pośrednictwem kart płatniczych.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - tel. 52 58 35 447 / (52) 5255044

Wydział Finansowo - Księgowy
Dyrektor Wydziału: Marcin Wojciechowski - tel. (52) 58 35 427

e-mail: wfk@powiat.bydgoski.pl 

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich
Dyrektor Wydziału: Maria Charlęska - tel. (52) 58 35 441

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i planowania strategicznego - tel. (52) 58 35 441 / nowy (52) 5255045
Stanowiska ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i realizacji projektów - tel. (52) 58 35 439 / nowy (52) 5255046
e-mail: wrife@powiat.bydgoski.pl 

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Bydgoszcz - ul. Juliusza Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz, p. 43
Dyrektor Wydziału: Andrzej Kubiak - tel. (52) 58 35 466
Stanowisko ds. promocji - tel. (52) 58 35 465 
Stanowisko ds. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - tel. (52) 58 35 465, 501 615 484
Stanowisko ds. organizacji pozarządowych - tel. (52) 58 35 465
Stanowisko ds. kultury fizycznej, turystyki, kultury oraz ochrony zabytków - tel. (52) 58 35 465
e-mail: wpks@powiat.bydgoski.pl  

----------------------------------------------------------

Wszelkie paczki i przesyłki kurierskie kierowane do Wydziałów Starostwa zlokalizowanych przy ul. Zygmunta Augusta 16 - prosimy wysyłać na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział ..., ul. Zygmunta Augusta 16, Bydgoszcz.

Pozostałą korespondencję można kierować zarówno na ww. adres, jak i adres korespondencyjny wskazany w treści niniejszej informacji.

Wydział Budownictwa
Bydgoszcz - ul. Zygmunta Augusta 16

Dyrektor Wydziału: Paweł Kosiło
Sekretariat - tel. (52) 5840948, fax (52) 58 40 947
e-mail: wb@powiat.bydgoski.pl 

Adres korespondencyjny:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Budownictwa
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Dworcowa 100
85-002 Bydgoszcz

Wydział Geodezji i Kartografii
Bydgoszcz - ul. Zygmunta Augusta 16

Dyrektor Wydziału: Henryk Siuda - tel. 52 58 40 141
Sekretariat - tel. 52 58 40 144, fax 52 58 40 141
e-mail: wgik@powiat.bydgoski.pl

Adres korespondencyjny:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Geodezji i Kartografii
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Dworcowa 100
85-002 Bydgoszcz
e-mail: wgik@powiat.bydgoski.pl 

Wydział Nieruchomości
Bydgoszcz - ul. Zygmunta Augusta 16

Dyrektor Wydziału: Janusz Lackner - tel. (52) 58 10 284, pok. 300a
Sekretariat - tel. 52 58 10 331, pok. 300
e-mail: wn@powiat.bydgoski.pl 

Adres korespondencyjny:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Nieruchomości
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Dworcowa 100
85-002 Bydgoszcz

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Bydgoszcz - ul. Zygmunta Augusta 16

Dyrektor Wydziału: Mariusz Stężewski - tel. 52 58 41 130
Sekretariat (wydawanie kart wędkarskich) - pok. 309, tel. 52 58 41 128
Geolog Powiatowy (archiwum geologiczne) - pok.308, tel. 52 58 2 6489
Stanowisko ds. gospodarki odpadami, emisji gazów i pyłów, hałasu - pok. 307, tel. 52 58 41 127
Stanowisko ds. wycinki drzew - pok. 308, tel. tel. 52 58 26 489 oraz pok. 309 b, tel. 52 58 41 129
Stanowisko ds. uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy, odrolnienia tel. 52 58 41 129, gospodarka leśna -pok. 309a tel. 52 58 40 143
e-mail: wosril@powiat.bydgoski.pl 

Adres korespondencyjny:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Dworcowa 100
85-002 Bydgoszcz