Logo Powiatu Bydgoskiego
Powróć do: KULTURA

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 250/XXV/21 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. , na mocy której w dniu 28 lutego 2022 r. podpisano Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Koronowo wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Bydgoskiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koronowie. 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie
Szosa Kotomierska 3
86-010 Koronowo
Tel (52) 382 42 73

Joanna Jarzewska - dyrektor biblioteki
Dyrektor - 571 251 840
Biblioteka dla dorosłych - 798 019 314
Filia dla dzieci - 798 185 974
e-mail:  mbp@bibliotekakoronowo.pl

Inspektor Ochrony Danych
Iwona Kostecka
tel.729 057 573
e-mail: iwona.kostecka@konsultan.pl

 

Pliki do pobrania:

Porozumienie .docx
Format: docx, 22.78 kB