Logo Powiatu Bydgoskiego
Powróć do: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Polska Fundacja Przedsiębiorczości funkcjonuje od 1997 roku. PFP wspiera tworzenie i rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze całej Polski. W ramach regionalnych funduszy pożyczkowych oferują wsparcie dla przyszłych przedsiębiorców w formie atrakcyjnych zwrotnych środków unijnych na start oraz wsparcie dla funkcjonujących już przedsiębiorstw w formie preferencyjnego zwrotnego finansowania działalności inwestycyjnej i obrotowej. Jednocześnie cały czas poszerzają ofertę, proponując preferencyjne pożyczki takim podmiotom jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz instytucje sektora publicznego. W zależności od województwa w ofercie dostępne są również dotacje unijne na usługi rozwojowe takie jak kursy, szkolenia, doradztwo. Ponadto Fundacja jest aktywnym uczestnikiem rozwoju innowacji, transferu wiedzy oraz komercjalizacji nowatorskich rozwiązań.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.pfp.com.pl/

Strona Facebook: https://www.facebook.com/pozyczkiPFP/?locale=pl_PL

Strona YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCyn-y_LTqhKjaGwPWXg0WlQ 


Przydatne informacje:

Oddziały w województwie kujawsko-pomorskim: https://kpfr.pl/pozyczki-dla-msp/kontakt-pfp/

https://spis.ngo.pl/190333-polska-fundacja-przedsiebiorczosci