Logo Powiatu Bydgoskiego
Powróć do: PROMOCJA

PATRONAT HONOROWY

Instrukcja złożenia wniosku: 

OPIS SPRAWY:
Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym rangę oraz szczególny charakter inicjatywy, wpływającej na dynamikę rozwoju powiatu i jego promocję. Patronat Honorowy może być przyznany inicjatywom, posiadającym znaczenie, rangę oraz zasięg powiatowy, a w uzasadnionych przypadkach Starosta może zdecydować o przyznaniu patronatu przedsięwzięciom o znacznie szerszym zasięgu. Patronat otrzymują inicjatywy, których realizacja w znaczny sposób przyczyni się do zbudowania pozytywnego wizerunku powiatu oraz ma istotne znaczenie edukacyjne lub społeczne.

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?
Przygotuj wniosek korzystając z załączonego wzoru.
Wniosek w formie pisemnej możesz:
- przesłać za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Juliusza Słowackiego 3
85-008 Bydgoszcz
- złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy 
 lub
- wnieść w formie dokumentu elektronicznego poprzez:
- Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - wiadomość e-mail na adres: promocja@powiat.bydgoski.pl   

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?
1. Kserokopie dotychczas przyznanych patronatów dla tego przedsięwzięcia.
2. Inne załączniki (np. rekomendacje; należy dołączyć do korespondencji).

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?
Odpowiedź na wniosek następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku
Wszelkich informacji będą udzielać pracownicy Wydziału Promocji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy pod numerem telefonu: (52) 58 35 465.

ILE ZAPŁACISZ?
Nie pobieramy opłat.

PODSTAWA PRAWNA:
Regulamin dostępny na stronie www.powiat.bydgoski.pl  w zakładce promocja.

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?
Przyznanie Patronatu Starosty Bydgoskiego stanowi dla organizatora obligatoryjne zobowiązanie do założenia w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia sprawozdania z przebiegu wydarzenia, opatrzonego w materiały dokumentujące (w tym: zdjęcia, dokumentację prasową, materiały audiowizualne na płycie DVD, plakaty, inne materiały promocyjne).  Sprawozdanie powinno zostać dostarczone w wersji elektronicznej, na adres:
promocja@powiat.bydgoski.pl  w formie opisowej, która umożliwi jej zamieszczenie na stronie internetowej: www.powiat.bydgoski.pl 
Wzór sprawozdania stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ?
Wydział Promocji Kultury i Sportu, Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Juliusza Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz, p. 43, tel. (52) 58 35 465.