Logo Powiatu Bydgoskiego
Powróć do: PROMOCJA

MATERIAŁY PROMOCYJNE

Instrukcja złożenia wniosku: 

OPIS SPRAWY:
Materiały promocyjno – informacyjne przekazywane są przez Wydział Promocji Kultury i Sportu,  Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy bezpłatnie wyłącznie organizatorom projektów mających szczególne znaczenie dla promocji powiatu bydgoskiego: targi, misje gospodarcze, wizyty inwestorów, wizyty dziennikarzy, imprezy kulturalne i sportowe, wymiany młodzieżowe, itp.

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?
Wniosek w formie pisemnej możesz:
- przesłać za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Juliusza Słowackiego 3
85-008 Bydgoszcz
- złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
lub
- wnieść w formie dokumentu elektronicznego poprzez:
- Elektroniczną Skrzynkę Podawczą
- wiadomość e-mail na adres: promocja@powiat.bydgoski.pl 

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?
Nie ma określonych wymogów.

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?
Przekazanie materiałów promocyjnych nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
O decyzji przyznania bądź nieprzyznania materiałów wnioskujący będą powiadamiani telefonicznie bądź pocztą elektroniczną. Wszelkich informacji będą udzielać pracownicy Wydziału Promocji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy pod numerem telefonu: (52) 58 35 465.

ILE ZAPŁACISZ?
Nie pobieramy opłat.

PODSTAWA PRAWNA:
Regulamin  dostępny na stronie www.powiat.bydgoski.pl w zakładce promocja.

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?
Materiały promocyjne odbierać można po uprzednim uzgodnieniu codziennie w godzinach pracy Wydziału Promocji Kultury i Sportu, Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Juliusza Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz, p. 43.

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ?
Wydział Promocji Kultury i Sportu, Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Juliusza Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz, p. 43, tel. (52) 58 35 465.

Pliki do pobrania:

WNIOSEK O MATERIAŁY PROMOCYJNE
Format: doc, 41.5 kB