Logo Powiatu Bydgoskiego

Zostań Wolontariuszem Roku 2023 Powiatu Bydgoskiego

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – Wydział Promocji, Kultury i Sportu, zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie „Wolontariusz Roku 2023 Powiatu Bydgoskiego”. Głównym celem jest promocja aktywnych, zaangażowanych społecznie mieszkańców powiatu bydgoskiego, którzy podejmują działania na rzecz innych, wspierają działania organizacji i instytucji, organizują i włączają się w inicjatywy, akcje i działania społeczne.

 • Jesteś mieszkańcem powiatu bydgoskiego?
 • Działasz społecznie?
 • Znasz takie osoby/grupy?

ZGŁOŚ SIĘ! lub ZGŁOŚ SWOJEGO FAWORYTA! 

1. Założenia Konkursu:

 • prezentacja lokalnych zasobów ludzkich,
 • szerzenie dobrych praktyk wolontariackich,
 • docenienie wolontariuszy,
 • promowanie postaw społecznych,
 •  uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób podejmujących aktywność  wolontariacką na terenie powiatu bydgoskiego,
 • zachęcenie mieszkańców Powiatu Bydgoskiego do włączania się w wolontariat.

2. Konkurs skierowany jest do: 
Osób, które korzystają ze wsparcia wolontariuszy, będących mieszkańcami powiatu bydgoskiego. 

3. Kto może dokonywać zgłoszeń:

 • bezpośrednio - wolontariusze zgłaszający swoją kandydaturę,
 • organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 •  osoby fizyczne korzystające ze wsparcia wolontariusza/grupy wolontariuszy.

4. Zgłoszenia:
Wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszeniowy wraz z min. 3 zdjęciami z opisem m.in. nazwa wydarzenia, miejscowość i data (zdjęcie indywidualne oraz zdjęcia podczas działań wolontarystycznych) należy przesłać  na adres e-mail: promocja@powiat.bydgoski.pl do dnia 7 listopada  br. w temacie wiadomości należy wpisać: „WOLONTARIUSZ ROKU 2023 POWIATU BYDGOSKIEGO". 

UWAGA! Opis działań wolontariusza/grupy wolontariuszy powinien dotyczyć działań podejmowanych wyłącznie w okresie od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku.

Plakat_Wolontariusz  

 

 

 

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności