Logo Powiatu Bydgoskiego

Posiedzenie Rady Sportu

Dnia 14 września br. w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy obradowała Rada Sportu Powiatu Bydgoskiego. Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Sportu Powiatu Bydgoskiego Pan Zbigniew Wawrzyniak. Pierwsza część posiedzenia Rady Sportu miała uroczysty charakter. Pan Andrzej Kubiak - Sekretarz Rady Sportu Powiatu Bydgoskiego wręczył Pani Katarzynie Sierant - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku akt powołania w skład Rady Sportu Powiatu Bydgoskiego. Kolejnym punktem spotkania było zaopiniowanie złożonych wniosków o nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Rada Sportu pozytywnie zaopiniowała wnioski o nagrody I oraz II stopnia oraz wyróżnienia dla zawodników i trenerów. Następnie omówione zostały sprawy związane ze sportem w Powiecie Bydgoskim m.in. przekazywaniem informacji o terminach zawodów powiatowych w roku szkolnym 2023/2024. W programie obrad pojawiła się również dyskusja nt. zmiany Uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Galeria zdjęć

Zdjęcie z sali podczas głosowania Członkowie Rady Sportu podczas obrad Katarzyna Sierant i Andrzej Kubiak wręczenie aktu nadania DSC_1069 Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Zbigniewa Wawrzyniaka Zdjęcie z obrad Rady Sportu Przemówienie Dyrektora Wydziału Promocji Kultury i Sportu Andrzeja Kubiaka
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności