Logo Powiatu Bydgoskiego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Bydgoskiego o zamiarze zmiany siedziby Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bydgoszczy

 

Ogłoszenie

o zamiarze zmiany siedziby Filii Powiatowej Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Bydgoszczy

 

Działając na podstawie Uchwały Nr 387/XLI/23 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie poprzez zmianę siedziby Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bydgoszczy, stosownie do art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

 

Zarząd Powiatu Bydgoskiego

 

zawiadamia o zamiarze przekształcenia z dniem 22 kwietnia 2024 r. Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bydgoszczy poprzez zmianę jej dotychczasowej siedziby na nową przy ul. Karpackiej 54 w Bydgoszczy.

 

Starosta Bydgoski

/-/ Wojciech Porzych

 

Wicestarosta Bydgoski

/-/ Zbigniew Łuczak

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie
Format: pdf, 193.44 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności