Logo Powiatu Bydgoskiego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na relizację zadania publicznego pn. "Warsztaty samoobrony" w trybie art. 19a

PK.525.6.2023

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez
Fundację Fucco w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Warsztaty samoobrony” .

Data złożenia :  06.09.2023 r. (korekta 07.09.2023 r.)

Nazwa oferenta: Fundacja Fucco, 64-125 Poniec, ul. Drożdżyńskiego 15

Nazwa zadania: „Warsztaty samoobrony” .

Zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Wydziału Promocji, Kultury i Sportu ul. Zygmunta Augusta 14, 85-082 Bydgoszcz, do dnia 15 września 2023 r. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag i uznaniu celowości zadania Zarząd Powiatu Bydgoskiego podejmuje decyzje o możliwości zlecenia zadania i kwocie dofinasowania.

Ewelina Leśniewska tel. 52 584 12 91  e-mail ewelina.lesniewska@powiat.bydgoski.pl

termin ważności
08.09 - 15.09.2023 r.

 

Pliki do pobrania:

Uchwała 656/2023
Format: pdf, 675.66 kB
Oferta
Format: pdf, 4.5 MB
Protokół ze zgłaszanych uwag
Format: docx, 15.44 kB
Statut
Format: pdf, 9.02 MB
Uchwała o braku celowości
Format: docx, 23.74 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności