Logo Powiatu Bydgoskiego

Wystartował drugi nabór w Programie Odbudowy Zabytków

Tylko trzy tygodnie mają samorządy na złożenie wniosków w drugim naborze Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gminy, powiaty i samorządy województw mogą ubiegać się o dofinansowanie nawet dziesięciu inwestycji.

Nabór wniosków do drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ruszył 26 lipca i zakończy się 16 sierpnia o godz. 17.00. Wysokość dofinansowania wynosi do 98 proc. wartości inwestycji. Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest wskazanie we wniosku obiektu, który został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w ewidencji zabytków.

Jak wskazano w regulaminie programu,  samorządy mogą wnioskować o finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zaplanowanych w obiektach, które są własnością wnioskodawcy lub jednostki mu podległej. Mogą też ubiegać się o środki na udzielenie przez dotacji innym podmiotom. W każdym z tych przypadków jednostka samorządu terytorialnego musi zagwarantować wkład własny w wysokości 2 proc. wartości zadania. 

Każdy samorząd może złożyć maksymalnie dziesięć wniosków w trzech limitach dofinansowania: do 150 tys. zł, 500 tys. zł i do 3,5 mln zł.

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków będzie wypłacane w stałych terminach wyznaczonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na 15 i 25 każdego miesiąca.

Więcej informacji na stronie https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/mozna-zlozyc-nawet-10-wnioskow-o-dofinansowanie-podano-zasady-naboru-w

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności