Logo Powiatu Bydgoskiego

Konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Zarząd Powiatu Bydgoskiego zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Konsultacje będą prowadzone na terenie powiatu bydgoskiego w terminie od  28 września 2023 r. do 13 października 2023 r.  Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu bydgoskiego. 

Formy konsultacji:

- wyrażenie pisemnej opinii za pomocą ankiety dostępnej na stronie internetowej: www.bip.powiat.bydgoski.pl, www.powiat.bydgoski.pl oraz  www.stacja-konsultacja.pl.

Wypełniony formularz należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 13 października 2023 r.:

-      za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:  

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Wydział Promocji Kultury i Sportu  ul. Zygmunta Augusta 14, 85-082 Bydgoszcz

z dopiskiem „Konsultacje projektu Programu Współpracy z ngo 2024” – liczy się data wpływu na Kancelarię Ogólną Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy;

-      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  

ewelina.lesniewska@powiat.bydgoski.pl

-      za pośrednictwem dedykowanego serwisu: www.stacja-konsultacja.pl

Informacje w sprawach konsultacji można uzyskać pod nr tel. 52 584 12 91.

 

 

Pliki do pobrania:

Projekt programu współpracy
Format: pdf, 6.39 MB
Uchwala konsultacje
Format: docx, 95.9 kB
Ankieta konsultacyjna
Format: docx, 49.47 kB
powrót do kategorii

Pozostałe
aktualności