Logo Powiatu Bydgoskiego

Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego - Przetargi ustne ograniczone na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w Jarużynie, Gmina Osielsko

Starosta Bydgoski na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), §6 i §15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz.  2213 t.j.) oraz Regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa wprowadzonego Zarządzeniem nr 24/17 Starosty Bydgoskiego z dnia 26 maja 2017 r. podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza: PRZETARGI USTNE OGRANICZONE NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH POŁOŻONYCH W JARUŻYNIE, GMINA OSIELSKO. 

Ogłoszenie poniżej w załączniku. 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie.rtf
Format: rtf, 222.76 kB
Ogłoszenie.pdf
Format: pdf, 1.97 MB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności