Logo Powiatu Bydgoskiego
Powróć do: GMINA OSIELSKO

OCHRONA PRZYRODY

1) Park krajobrazowy:

 • Nadwiślański Park Krajobrazowy – powołany dla zachowania mozaikowatości krajobrazu lewobrzeżnej części Doliny Dolnej Wisły.

https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewparkkrajobrazowy.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.147  

2) Obszary Natura 2000:

 • Solecka Dolina Wisły – specjalny obszar ochrony siedlisk.

https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewnatura2000.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH040003.H  

 • Dolina Dolnej Wisły – obszar specjalnej ochrony ptaków.

https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewnatura2000.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB040003.B  

3) Obszary chronionego krajobrazu:

 • Zalewu Koronowskiego – położony na obszarze Doliny Brdy, do której od wschodu przylega Równina Świecka, od zachodu Pojezierze Krajeńskie. Malowniczość przyrodniczo-krajobrazowa tego obszaru wynika z występowania na jego powierzchni doliny rzeki Brdy, Zbiornika Koronowskiego, znacznej ilości jezior, lasów oraz urozmaiconego ukształtowania hipsometrycznego powierzchni. Na terenie jednostki znajduje się rezerwat przyrody Różanna – Dęby.

https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewobszarchronionegokrajobrazu.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.27  

 • Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy –  w większości obejmuje lasy i składa się z dwóch części. Część południowa leży na terenie Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, część północna na obszarze Wysoczyzny Świeckiej. Pełni ważną funkcję rekreacyjną dla mieszkańców Bydgoszczy (Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku oraz duża ilość ogródków działkowych).

https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewobszarchronionegokrajobrazu.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.48  

4) Pomniki przyrody:

Wyszukiwarka form ochrony przyrody: https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/  

30 Pomników przyrody występujących na terenie gminy Osielsko:

 • Stanisław – dąb szypułkowy, mierzący 24 metry, 386 cm obwodu i 123 cm pierśnicy
 • 13 Dębów szypułkowych - Quercus robur
 • Oczy Jarużyna – dwa źródliska z wypływami o powierzchni 150 m2
 • Jan – grupa drzew 
 • 7 Grup drzew
 • 2 Jesiony wyniosłe - Fraxinus excelsior
 • 3 Lipy drobnolistne - Tilia cordata
 • 2 Kasztanowce zwyczajne (Kasztanowiec biały) - Aesculus hippocastanum

5) Użytki ekologiczne:

W gminie Osielsko występują 24 użytki ekologiczne: 

 • Uroczysko Prodnia – Skarpa Doliny Dolnej Wisły, kępa drzew i krzewów
 • 17 Bagien
 • 2 Torfowisko
 • Łąki i pastwiska, siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków
 • 2 obiekty – Pastwiska i łąki, siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków
 • Pastwisko, siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków

6) Zbiorniki wodne i rzeki:

 • Rzeka Wisła 
 • Rzeka Brda
 • Rzeka Kotomierzanka
 • Kanał Augustowski
 • Struga Bożenkowska
 • Struga Kotomierzanka