Przejdź do treści

Powiat Bydgoski

Menu

Imieniny

Dziś jest czwartek 23 marca 2023 r. Godzina 11:30 Imieniny Feliksa, Konrada, Zbysławy

GMINA SOLEC KUJAWSKI TRASA ROWEROWA „Świadkowie historii”

TRUDNOŚĆ: przeciętna

DLUGOŚĆ: ok. 45 km

CZAS: ok. 5 h


OPIS TRASY: Trasa rozpoczyna się i kończy w miejscowości Solec Kujawski obok sta­cji PKP przy ul. Dworcowej (Fot. 1). Stąd kierujemy się, zgodnie z wcześniej wyty­czonym niebieskim szlakiem rowerowym, ścieżką rowerową przy ul. Leśnej od ronda im. Antoniego Nawrockiego, a następnie skręcamy w lewo w ul. Powstańców. Na wy­sokości skrzyżowania z ul. Średnią kończy się ścieżka i dalej jedziemy prosto ul. Po­wstańców do DK10, którą przekraczamy na wprost. Jadąc dalej około 50 m po prawej stronie usytuowany jest Krzyż Powstańców Wielkopolskich. Po przejechaniu kolejnego krótkiego odcinka (około 0,5 km) nasza trasa prze­cina pieszy, czarny szlak przy którym zjeż­dżając w prawo jakieś 200 m napotykamy na obelisk poświęcony pamięci twórcy nie­bieskiego szlaku rowerowego śp. Jerzego Szafkowskiego. Wracamy z powrotem na szlak i jedziemy nim cały czas prosto w kie­runku południowym drogą asfaltową. Na trasie jest charakterystyczny podjazd prze­cinający wydmę śródlądową zwaną „Gór­ka szwedzka” (Fot. 2). Zjeżdżając z niego w dół nasz szlak skręca w prawo, w drogę gruntową i łączy się z niebieskim pieszym szlakiem im. Mariana Przybylskiego. Kiedy pieszy szlak odbija w prawo, my nadal je­dziemy prosto (szlak na całej długości jest bardzo kiepsko oznaczony dlatego cenne będą nasze wskazówki i opisy przebiegu trasy). Jadąc jakieś 100 m od rozjazdu szla­ków po lewej stronie jest słabo widoczna droga (gdzie kończy się dębinka), tam na­leży kolejny raz zjechać ze szlaku aby do­trzeć do ciekawego miejsca. Jadąc tą dość trudną gruntową drogą około 500 m, która łukiem skręca w lewo usytuowany jest po lewej stronie Krzyż Leśnika śp. Wolarskie­go, który został znaleziony w tym miejscu w okresie międzywojennym. Wracamy na szlak i jedziemy prosto aż do skrzyżowa­nia dróg leśnych. Nasza trasa skręca tam w prawo w drogę leśną nr 13, którą kieruje­my się do Łąk Studzienickich. Wyjeżdżając z lasu po lewej stronie zauważamy charak­terystyczną wielką łąkę. Kolejny raz szlak zmienia swój kierunek tym razem kręcimy w lewo łącząc się ponownie z pieszym, nie­bieskim szlakiem. Cały czas jedziemy skra­jem lasów przy łąkach. Jadąc tą drogą ja­kieś 300 m, po drugiej stronie łąki możemy dostrzec kilka pojedynczych sosen wysta­jących nad pozostałym drzewostanem. Jest to jedno z nielicznych miejsc w Puszczy Bydgoskiej, gdzie zachował się stary drze­wostan sosnowy (rówieśnik Konstytucji 3 Maja z 1791 roku). Jadąc cały czas prosto dojedziemy do charakterystycznego miej­sca przy, którym jest malowniczy stawek. Tu możemy odpocząć i wejść na znajdującą się obok wysoką górkę, z której rozciąga się przepiękny widok na okolicę (Fot. 3). Od tego miejsca jedziemy dalej szlakiem niebieskim omijając staw, gdzie kolejny raz natrafiamy na rozwidlenie szlaku niebie­skiego pieszego z rowerowym, skręcamy w prawo szlakiem rowerowym, aż do dro­gi leśnej nr 3, następnie skręcamy w lewo kierując się do miejscowości Leszyce. Ważne: Szlak rowerowy niebieski (wyty­czony wcześniej) obok zabudowań w Le­szycach skręcał w prawo do Leśniczówki Leszyce, a tam następnie kierował się as­faltem w kierunku Nowej Wsi Wielkiej, przed końcem wsi na skrzyżowaniu dróg przy charakterystycznym krzyżu, szlak skręcał w lewo w drogę leśną nr 31 i nią do­cierało się do pomnika Powstańca Wielko­polskiego Józefa Olejniczaka. Nasza trasa w tym miejscu od niego odbija aby pokazać jeszcze kilka ciekawych miejsc, a także aby poprawić jakość nawierzchni do jazdy. Drogą leśną nr 3 dojeżdżamy do po­czątku wsi Leszyce, tam wyjeżdżając na asfalt skręcamy w lewą stronę w kierun­ku Chrośnej, następnie na skrzyżowaniu z drogowskazem tablicowym kierujemy się w prawo w drogą szutrową w kierunku Dą­browy Wielkiej. Przed dojazdem do drogi asfaltowej mi­jamy dwa cmentarze ewangelickie po obu stronach drogi szutrowej. Następnie je­dziemy asfaltem w prawo w ul. Słoneczną w kierunku Dąbrowy Wielkiej, gdzie zatrzy­mujemy się na chwilę obok kościoła. Dalej jedziemy w kierunku Nowej Wioski, w któ­rej to na wysokości skrzyżowania z przy­stankiem autobusowym i przydrożnym krzyżem należy skręcić w prawo w drogę gruntową. Tam po przebyciu ok. 250 m na linii lasu po prawej stronie usytuowany jest pomnik Powstańca Wielkopolskiego Józefa Olejniczaka. Wracamy z powrotem na ul. Słoneczną i kierujemy się w kie­runku Tarkowa Dolnego. Przed Tarkowem skręcamy w prawo w drogę asfaltową, aż do skrzyżowania dróg Nowa Wieś Wielka – Chrośna (tu wracamy na pierwotnie wyzna­czony szlak niebieski) i tam kierujemy się w prawo w kierunku Leszyc i Chrośnej. Na ostrym zakręcie drogi usytuowany jest po­mnik zamordowanych w okresie od 1939 do 1945 roku dwudziestu trzech leśników i pracowników leśnych. Tam zjeżdżamy, zgodnie ze szlakiem niebieskim, z asfaltu w lewo w drogę leśną nr 2 udostępnioną dla ruchu kołowego. Jedziemy cały czas tą drogą, aż do skrzyżowania z drogą leśną nr 28 (około 3 km), przy której znajdują się schrony i budki na drzewach dla nietope­rzy. Tą drogą docieramy do skrzyżowania z drogą nr 1 (przy parkingu leśnym) na­stępnie skręcamy w nią w prawo, kieru­jąc się na północ w kierunku Rud (Fot. 4). Na wysokości skrzyżowania z drogą leśną nr 10 skręcamy na chwilę w prawo, gdzie w odległości ok. 150 m po prawej stronie w lesie (charakterystyczny wycięty pas) stoi krzyż śp. Henryka Mroczka – pilota szy­bowca, który zginął w tym miejscu. Wraca­my z powrotem na szlak. Za skrzyżowaniem dróg leśnych nr 1 (szlak pieszy czarny) i nr 7 (szlak pieszy żółty) około 100 m jadąc da­lej na wprost, ponownie skręcamy w prawo do znajdujących się tam źródlisk w Rudach (Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Ku źró­dliskom” o długości 3,5 km, gdzie można podziwiać faunę i florę wokół tego miejsca. Przy ścieżce usytuowano 10 tablic infor­macyjnych). Wracamy na szlak rowerowy niebieski (DL nr 1) w kierunku osady Rudy i tam obok ostatniego ze stawów znajduje się dwór z XX w. (własność prywatna) oraz ruiny po dawnym młynie wodnym. Jadąc obok znajdujących się tam zabudowań kie­rujemy się do DK10 w kierunku Solca Ku­jawskiego. Nim ją przekroczymy po lewej stronie mijamy figurę Matki Boskiej oraz znajdujący się obok obelisk poświęcony zamordowanym w czasie II wojny świato­wej mieszkańcom i pracownikom dworu (Fot. 5). Przecinamy DK10 na wprost jadąc drogą gruntową docieramy do ul. Wiejskiej, w którą skręcamy w prawo. Na początku ulica Wiejska jest drogą szutrową, a na­stępnie asfaltową, którą dojeżdżamy do ul. Leśnej, gdzie skręcamy w lewo. Następnie ul. Leśną udajemy się w kierunku dworca PKP Solec Kuj. gdzie kończymy szlak.  Ważne: Podczas naszego grupowego prze­jazdu nie przecięliśmy DK10 do ul. Wiej­skiej tylko w stronę Solca udaliśmy się poboczem DK10 i tam po 2 km skręciliśmy w ul. Leśną. To alternatywna trasa powro­tu z Rud do Solca Kujawskiego – lepsza nawierzchnia, jednak mniejsze bezpie­czeństwo. 

Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij