Przejdź do treści

Powiat Bydgoski

Menu

Imieniny

Dziś jest niedziela 28 maja 2023 r. Godzina 00:55 Imieniny Augustyna, Ingi, Jaromira

Obowiązek i terminy zgłaszania beneficjentów rzeczywistych przez stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH
 
W dniu 31 października 2021 r., w wyniku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz  finansowaniu  terroryzmu,   wszystkie   fundacje   oraz   stowarzyszenia   zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym zostały ujęte w katalogu podmiotów zobligowanych do zgłaszania swoich beneficjentów rzeczywistych.
 
Beneficjentem rzeczywistym fundacji lub stowarzyszenia rejestrowego jest każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna. Pełną treść definicji beneficjenta rzeczywistego zawiera art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy.
 
Ustawa wskazuje, jak  należy  ustalać  beneficjenta  rzeczywistego,  którego  dane  należy  zgłosić w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. W przypadku fundacji i stowarzyszeń rejestrowych – beneficjentem rzeczywistym jest każda osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, a jeśli nie można ustalić tożsamości takich osób – każdy członek zarządu organizacji. Organem stanowiącym osoby prawnej jest organ, który dysponuje (na podstawie ustawy albo statutu) uprawnieniami do przyjmowania wiążących rozstrzygnięć odnoszących się do całej osoby prawnej.

Centralny Rejestr Beneficjentów  Rzeczywistych  (CRBR) to rejestr prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego, służący do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad stowarzyszeniami oraz fundacjami. Organem właściwym w sprawach Rejestru jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

W przypadku stowarzyszenia - jako beneficjentów rzeczywistych należy wskazać wszystkich członków zarządu stowarzyszenia (organem stanowiącym jest oczywiście walne zebranie członków, które na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach jest najwyższą władzą w stowarzyszeniu i to ono podejmuje wiążące rozstrzygnięcia w najważniejszych sprawach dotyczących całej organizacji, ponieważ jednak minimalna liczba członków stowarzyszenia wynosi 7, żaden członek walnego zebrania nie dysponuje więcej niż 25% głosów).

W przypadku fundacji - aby ustalić czy organ wymieniony w statucie jest organem stanowiącym, należy przeanalizować kompetencje, jakie statut mu przyznaje i decyzje, jakie może w sprawie fundacji podejmować (nie musi to być zarząd). Beneficjentami rzeczywistymi będą członkowie tylko tych organów stanowiących fundacji, które liczą mniej niż 4 osoby, bowiem w organie 4-osobowym   i większym żaden z jego członków nie ma więcej niż 25% głosu. Jeśli wszystkie organy stanowiące fundacji są co najmniej 4-osobowe, jako beneficjentów rzeczywistych należy wskazać wszystkich członków zarządu fundacji, niezależnie od tego ile liczy osób.

Termin i sposób zgłaszania beneficjentów rzeczywistych
Fundacje i stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym muszą jednorazowo zgłosić w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych informacje dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych, a następnie pamiętać o aktualizacji wpisu przy każdej zmianie danych w ciągu 7 dni.
Po wejściu w życie przepisów wskazany powyżej termin 7-dniowy dotyczy nowo rejestrowanych organizacji oraz tych, które dokonują zmian mających wpływ na dane zgłaszane do Krajowego Rejestru Sądowego (np. zmiany w zarządzie).

Pozostałe organizacje są zobowiązane do dokonania zgłoszenia w okresie do końca stycznia 2022  r.

Zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych stowarzyszenia lub fundacji dokonuje się drogą elektroniczną na stronie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych 
https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
 
Więcej informacji na stronie:
 
Zachęcamy również do śledzenia komunikatów Generalnego Inspektora Informacji Finansowej: https://www.gov.pl/web/finanse/komunikaty-giif

Data dodania

Data dodania 31 grudnia 2021

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij