Przejdź do treści

Powiat Bydgoski

Menu

Imieniny

Dziś jest niedziela 28 maja 2023 r. Godzina 02:11 Imieniny Augustyna, Ingi, Jaromira

KOMUNIKAT DLA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI – INSTYTUCJE OBOWIĄZANE

Przypominamy, iż zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1115 z późn. zm.) fundacje oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach są instytucjami obowiązanymi.

Instytucją obowiązaną jest wyłącznie organizacja, która przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro w drodze pojedynczej lub więcej niż jednej transakcji.

Starosta jest podmiotem sprawującym kontrolę nad instytucjami obowiązanymi na podstawie art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wobec powyższego  jeżeli organizacja spełnia powyższe kryteria, prosimy o pisemne złożenie do Starosty Bydgoskiego oświadczenia, że organizacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy.

Ponadto przypominamy o wynikającym z w.w. ustawy obowiązku stosowania przez instytucje obowiązane szczególnych środków ograniczających (sankcji), polegających na zamrożeniu oraz nieudostępnieniu wartości majątkowych. Zgodnie z art. 118 ww. ustawy, instytucje obowiązane stosują szczególne środki ograniczające, wobec osób i podmiotów wskazanych na listach ogłaszanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/finanse/lista-osob-i-podmiotow-wobec-ktorych-stosuje-sie-szczegolne-srodki-ograniczajace-na-podstawie-art-118-ustawy-z-dnia-1-marca-2018-r-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu.

W związku z tym zasadne jest uwzględnianie zasad stosowania szczególnych środków ograniczających w wewnętrznych procedurach instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na stronie internetowej pod wyżej wskazanym adresem udostępniony  został  do  pobrania  plik  (o  nazwie  „podmioty_sankcje.xlsm”)  z  danymi  osób  i podmiotów, wobec których na podstawie przepisów ustawy stosuje się szczególne środki ograniczające. Plik zawiera narzędzie do jego automatycznej aktualizacji, umożliwiające dostęp do najaktualniejszych list sankcyjnych z poziomu komputera użytkownika.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej uruchomił newsletter, dzięki któremu instytucje obowiązane mogą uzyskiwać na bieżąco informacje o zmianach na publikowanych przez ten organ listach sankcyjnych. W celu zapisania się do newslettera należy skorzystać ze strony internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/newsletter-giif.

Powyższe narzędzia służyć mają ułatwieniu instytucjom obowiązanym dostępu do aktualnych list osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające. Korzystanie z bieżących list jest kluczowe dla efektywności stosowania tych środków.

Niezależnie od obowiązków w przedmiotowym zakresie wynikających z ustawy, instytucje obowiązane zobligowane są stosować szczególne środki ograniczające na podstawie przepisów  bezpośrednio  obowiązujących  rozporządzeń  unijnych.  W  stosunku  do  osób   i podmiotów podejrzewanych o związki z terroryzmem obowiązują przepisy następujących rozporządzeń:

1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych   środków restrykcyjnych    skierowanych    przeciwko   niektórym   osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu;

2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do Talibów w Afganistanie;

3) Rozporządzenie Rady (UE) NR 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie;

4) Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1686 z dnia 20 września 2016 r. nakładające dodatkowe środki ograniczające przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanymi.

Więcej informacji o obowiązkach związanych ze stosowaniem szczególnych środków ograniczających można znaleźć na stronie internetowej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej: https://www.gov.pl/web/finanse/generalny-inspektor-informacji-finansowej.

W przypadku wątpliwości co do zasad stosowania tych środków zachęcamy do wysyłania pytań na dedykowaną skrzynkę mailową: srodkiograniczajace@mf.gov.pl.

[Źródło: Dyrektor Departamentu Informacji Finansowej M. Stec.]

Ponadto przypominamy, że obowiązki Stowarzyszeń i Fundacji będących Instytucjami Obowiązanymi opisane zostały w artykule „Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi.”

Data dodania

Data dodania 20 maja 2020

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij