Przejdź do treści

Powiat Bydgoski

Menu

Imieniny

Dziś jest niedziela 28 maja 2023 r. Godzina 02:16 Imieniny Augustyna, Ingi, Jaromira

Nabór Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego V kadencji 2022-2025

Na podstawie §2 ust. 1 pkt.3 oraz §2 ust. 4 i 5 Załącznika do Uchwały Nr 109/XVII/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z  dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 7 kwietnia 2016 r., poz. 1279), informuje się o możliwości zgłaszania kandydatur do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego (PRDPP) V kadencji 2022-2025.

                Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, powołana została na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Powiatu Bydgoskiego.

Do zadań Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju Powiatu Bydgoskiego;

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej, a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Zgłoszenia kandydatów dokonują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu bydgoskiego, na formularzu stanowiącym Załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie 1- 17 czerwca 2022 roku, poprzez przesłanie karty zgłoszenia kandydata pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy,  Wydział Promocji Kultury i Sportu, ul. Zygmunta Augusta 16, 85-082 Bydgoszcz  (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy) lub składając osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa przy  ul. Zygmunta Augusta 16 – parter, pokój 1a.

 

Przedstawiciele organizacji zarekomendowani przez organizacje, na spotkaniu zwołanym przez Starostę, dokonają przez głosowanie, wyboru przedstawicieli RDPP, z zachowaniem możliwie dużej różnorodności w zakresie sfer pożytku publicznego.

Ogłoszenie publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

 

Szczegółowe informacje w sprawie zgłoszenia kandydatów - tel. (052) 584 12 91.

Karta zgłoszenia Kandydata do PRDPP.docx
Karta zgłoszenia Kandydata do PRDPP.pdf
Informacja Administratora Danych Osobowych - wybory RDPP.docx
Informacja Administratora Danych Osobowych - wybory RDPP.pdf

Data dodania

Data dodania 01 czerwca 2022

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij