Przejdź do treści

Powiat Bydgoski

Menu

Imieniny

Dziś jest niedziela 28 maja 2023 r. Godzina 01:17 Imieniny Augustyna, Ingi, Jaromira

Obowiązki Stowarzyszeń i Fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi

Uwaga!!! Ważny komunikat dla stowarzyszeń i fundacji.

Z dniem 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r. poz. 723 z późn. zm.), która nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy instytucjami obowiązanymi są m.in.
 
-fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
-stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
 
Organizacja pozarządowa uznana jest zatem za instytucję obowiązaną w przypadku, gdy istnieją łącznie dwie przesłanki:
1) stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest stowarzyszeniem utworzonym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
2) stowarzyszenie przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, w drodze pojedynczej lub więcej niż jednej transakcji.
 
Jeżeli wobec powyższej definicji, Państwa organizacja jest instytucją obowiązaną, prosimy o pisemne zgłoszenie tego faktu do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy!!!
Informacja ta jest niezbędna do ustalenia – czy Stowarzyszenie/Fundacja jest lub nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 21, 22 ustawy.
 
Do obowiązków fundacji i stowarzyszeń będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy należy m.in.:
-wyznaczenie spośród członków organu zarządzającego fundacji/stowarzyszenia osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie (art. 7),
-wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w fundacji/ stowarzyszeniu odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji/ stowarzyszenia oraz jej pracowników z przepisami ustawy (art. 8),
-identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji/stowarzyszenia oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka (art.27),
-stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (art. 33 – 37, art. 39, art.41),
-stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43, art. 44, art. 46),
-dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3),
-prowadzenie bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, w stosunku do klientów wobec, których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3),
-podejmowanie działań określonych w art. 43 ust. 4 w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, nienaturalnie złożonej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego,
-przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów m.in. potwierdzających przeprowadzane transakcje (art. 49),
-wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50),
-przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (art. 72 ust. 1 pkt 1),
-zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w trybie i na zasadach określonych w ustawie o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74),
-wstrzymywanie transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie (art. 86 w/w ustawy),
-stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w ustawie (art. 117 w/w ustawy).
 
Zgodnie z art. 130 ustawy, stowarzyszenia oraz fundacje będące instytucjami obowiązanymi, podlegają kontroli wykonywania powyższych obowiązków. Kontrolę sprawuje: Generalny Inspektor Informacji Finansowej będący równocześnie koordynatorem kontroli. Kontrolę sprawują także podmioty wymienione w art. 130 ust. 2,  w tym:
-minister lub starosta w odniesieniu do fundacji – na zasadach określonych w ustawie o fundacjach,
-wojewoda lub starosta w odniesieniu do stowarzyszeń – na zasadach określonych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.
 
Kontrola, jest przeprowadzana przez organy na podstawie rocznego planu kontroli bądź doraźnie (art. 131).
Kontrola może być realizowana przez co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez organ pracowników/ kontrolerów (art. 133). Szczegółowy zakres upoważnienia do kontroli określa art. 133 ust. 2.
 
Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół (art. 141) oraz wystąpienie pokontrolne (art. 142).
 
Instytucje obowiązane, które nie dopełnią obowiązków nałożonych ustawą wskazanych w art. 147, art. 148 i art. 149, podlegają karom administracyjnym (art. 150).
Za niedopełnienie obowiązków nałożonych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oprócz kar administracyjnych, grozi również odpowiedzialność karna.
 
Wobec powyższego, w przypadku przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, jednorazowo lub w drodze więcej niż jednej transakcji, prosimy o pisemne zgłoszenie do Starosty Bydgoskiego informacji, że Stowarzyszenie lub Fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy.
 
 

Data dodania

Data dodania 05 kwietnia 2019

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij