Przejdź do treści

Powiat Bydgoski

Menu

Imieniny

Dziś jest niedziela 28 maja 2023 r. Godzina 01:49 Imieniny Augustyna, Ingi, Jaromira

Szkolenie dla organizacji pozarządowych - "Obowiązki organizacji pozarządowych i starosty jako organu sprawującego nadzór nad działalnością organizacji pozarządowych w świetle ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu."

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu powiatu bydgoskiego do udziału w szkoleniu pt. „Obowiązki organizacji pozarządowych i Starosty jako organu sprawującego nadzór nad działalnością organizacji pozarządowych w świetle ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.”

Wszystkie organizacje pozarządowe obowiązane są do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.). Ustawa ta nakłada na organizacje m.in. obowiązek przyjęcia wewnętrznej procedury dot. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za stosowanie tej ustawy.

ADRESACI  SZKOLENIA 

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych – Stowarzyszeń, Fundacji z terenu powiatu bydgoskiego.

TERMIN  SZKOLENIA

26 marca 2019 roku, godz.: 10:00-14:00.

MIEJSCE  SZKOLENIA

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, sala 408.

KORZYŚCI

Zapoznanie lub uaktualnienie wiedzy uczestników z zapisami Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) w tym m.in. obowiązkami stowarzyszeń i fundacji.

PROGRAM  SZKOLENIA

W trakcie szkolenia zostaną omówione, m.in. następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do ustawy (m.in. podstawowe informacje dotyczące  prania pieniędzy i terroryzmie w organizacjach pozarządowych – m.in. źródła i metody prania pieniędzy – przykłady).

2. Zadania GIIF – Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w świetle ustawy.

3. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucjach obowiązanych.

3.1. Obowiązki instytucji obowiązanych, w tym m.in. Stowarzyszenia i fundacje jako instytucje obowiązane, obowiązek przeszkolenia osób wykonujących obowiązki w instytucji obowiązanej, obowiązek przechowywania dokumentów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, obowiązek wprowadzenia procedury wewnętrznej, dokonywanie analizy przeprowadzanych transakcji oraz oceny ryzyka, obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.

3.2.Kary pieniężne z tytułu niewypełnienia obowiązków instytucji obowiązanej.

3.3.Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów ustawy i aktów wykonawczych, w tym:

-Organy uprawnione do dokonywanie kontroli przestrzegania obowiązków przez instytucje obowiązane,

-Uprawnienia kontrolne organów, w tym Starosty jako podmiotu sprawującego kontrolę w oparciu o zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

-Obowiązek przekazywania Generalnemu Inspektorowi określonych informacji przez podmioty wskazane w art. 130 ust. 2 ustawy (w tym przez Starostę informacji wskazanych w art. 14 ust. 2 pkt. 1 ustawy).

FORMA

Szkolenie odbędzie się w formie  prezentacji i wsparte zostanie przykładami dotyczącymi prezentowanej tematyki. Uczestnicy szkolenia otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe (wydruk  oraz wersje elektroniczną na wskazane adresy e-mail) oraz certyfikat udziału w szkoleniu.

PROWADZĄCY

Andrzej Rybus-Tołłoczko - administratywista, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, od 12 lat pracuje w urzędach samorządowych i rządowych. Od 20 lat działa w sektorze pozarządowym. Prowadził własną organizację pozarządową prowadzącą wiele jednostek organizacyjnych. Obecnie aktywnie działała m.in. w Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego oraz Federacji Organizacji Pozarządowych "Pomocni Mazowszu". Pełni również funkcje w ciałach dialogu społecznego. Jest współprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Prowadzi szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów.

REJESTRACJA

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Z jednej organizacji w szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby.  

W przypadku zgłoszeń przekraczających planowaną liczbę uczestników, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości przedstawicieli danej organizacji.

Rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  agnieszka.jedrak@powiat.bydgoski.pl lub dostarczenie osobiście do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu (IV p. pok. 440) w godzinach pracy naszego Urzędu, w terminie do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 14:00. 

Informujemy, że podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej obsługi szkolenia. Przekazanie danych osobowych przez uczestnika nie jest wymogiem ustawowym ani umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Przekazanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie skutkuje tym, że osoba której dane dotyczą nie będzie mogła wziąć udziału w spotkaniu. 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją szkoleń przez Powiat Bydgoski.


INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

Informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Jędrak pod nr tel. 52) 58 35 440.

mail: agnieszka.jedrak@powiat.bydgoski.pl
Data dodania

Data dodania 22 marca 2019

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij