Przejdź do treści

Menu

Imieniny

Dziś jest czwartek 20 czerwca 2019 r. Godzina 17:06 Imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała

Ogłoszenie - sprzedaż nieruchomości w Solcu Kujawskim

Bydgoszcz, dnia 27 marca 2014 r.

WN.6840.5.2013

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 j.t.  z późn.  zm.)

STAROSTA  BYDGOSKI

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Solcu Kujawskim, stanowiących własność Skarbu Państwa

 

 

Położenie nieruchomości –

 Solec Kujawski, przy ul. Armii Krajowej (w kompleksie pomiędzy ulicami Lipową i Tartaczną) na osiedlu Toruńskim.

 

Oznaczenie nieruchomości ( poszczególnych działek):

  1. działka nr 2550, o pow. 0,0961 ha, RVI  (grunty orne),
  2. działka nr 2551, o pow. 0,0695 ha, PsVI (pastwiska trwałe),

zapisane w księdze wieczystej BY1B/00197214/7,  własność Skarbu Państwa.

Działy III i IV księgi wieczystej  nie zawierają wpisów.

 

Opis nieruchomości (działek) – działki są niezabudowane, nieogrodzone i niezagospodarowane, w części  porośnięte samosiejką sosny i brzozy. Działki te  nie są uzbrojone i w najbliższym sąsiedztwie brak infrastruktury technicznej.

 

Przeznaczenie nieruchomości  - Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z usługami towarzyszącymi w rejonie ulic: Kujawska, Tartaczna, Lipowa, Młyńska, Topolowa w Solcu Kujawskim, uchwalonym Uchwałą Nr XXXIV/232/2006 przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 74, poz. 1253), w/w działki położone w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] przeznaczone są pod teren oznaczony symbolem 19 MN, dla którego ustala się:

  1. przeznaczenie podstawowe –  teren zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej wolnostojącej,

  1. przeznaczenie uzupełniające – usługi wbudowane w zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – nieuciążliwe.

 

Cena wywoławcza nieruchomości  (poszczególnych działek) :

 

  1. dz. 2550 -    51.300,00 zł. + 11.799,00 zł. ( 23% VAT) = 63.099,00 zł.,
  2. dz. 2551 -    39.800,00 zł. +   9.154,00 zł. ( 23% VAT) = 48.954,00 zł.

 

Forma zbycia – Poszczególnedziałkiprzeznaczone są do zbyciaw drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

 

Termin wnoszenia opłat – Wylicytowane w przetargach ceny  podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umów przenoszących własność, na rachunek bankowy  Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Nr 83 13201117 2032 6481 2000 0002.

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010.102.651 j.t. z późn. zm.) - termin do złożenia wniosku 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Zobacz także
Z
o
b
a
c
z

t
a
k
ż
e

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij