Przejdź do treści

Menu

Imieniny

Dziś jest czwartek 20 czerwca 2019 r. Godzina 17:16 Imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała

Zarząd Powiatu Bydgoskiego podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonych w Trzemiętowie, stanowiących własność Powiatu Bydgoskiego

                                                              Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2014 r.

ZARZĄD POWIATU

 BYDGOSKIEGO

 

WN.6840.1.2013

               O G Ł O S Z E N I E

 

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t.  Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn.  zm.)             

                

             Zarząd Powiatu Bydgoskiego       

podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży  nieruchomości położonych w Trzemiętowie, stanowiących własność  Powiatu  Bydgoskiego

 

Położenie nieruchomości – Trzemiętowo, gm. Sicienko

Oznaczenie nieruchomości:

1.   dz. 16/2 ( S-RIIIb, Lz-RIIIb, B-RIIIb, N), o pow. 3,1600 ha, KW BY1N/00013618/8,

2.   dz. 17/6  ( RIIIb, RIVb), o pow. 0,9800 ha, KW BY1N/00024013/7,

stanowiące własność Powiatu Bydgoskiego, będące w trwałym zarządzie (według zapisów w księgach wieczystych i rejestrze gruntów ) Domu Dziecka w Trzemiętowie).  

Działy III i IV obu ksiąg wieczystych  nie zawierają wpisów.

 

Obciążenie nieruchomości:

  1. Nieruchomości są obciążone trwałym zarządem, który zostanie wygaszony przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
  2. W budynkumieszkalno-gospodarczym znajduje się lokal mieszkalny zajmowany przez osobę fizyczną bez tytułu prawnego.

 

Opis nieruchomości

Działki sąsiadują ze sobą. Dojazd do nieruchomości z drogi powiatowej asfaltowej. Park i podwaliny budynku głównego objęte są wojewódzką ewidencją zabytków.   

Działka 16/2 jest zabudowana i zagospodarowana  – na działce znajdują się:

- budynek główny o funkcji mieszkalno-administracyjnej

  Obiekt trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wolnostojący z własną kotłownią.  

  Powierzchnie:  użytkowa 954,54 m2,   całkowita 1214,60 m2, powierzchnia zabudowy 433,70 m2 .

- budynek  o   funkcji   mieszkalno-gospodarczej   -  murowany, parterowy,

  niepodpiwniczony.  W  budynku  znajdują się  4  samodzielne    mieszkania,     

  w tym jedno zajęte przez osobę fizyczną bez tytułu prawnego, pralnia,

  pomieszczenia gospodarczo-warsztatowe.

  Powierzchnie:użytkowa    240,75 m2, użytkowa   (bez pomieszczeń gospodarczych w stanie surowym 210,49 m2).

 - budynek  gospodarczy  -  murowany,  parterowy.   Powierzchnia zabudowy 57 m2.

 - budynek garażowy -  murowany, parterowy.  Powierzchnia zabudowy 75 m2.

Wyposażenie w infrastrukturę techniczną- Nieruchomość posiada przyłącze do gminnej sieci wodociągowej, ścieki odprowadzane są do szamba z oczyszczalnią biologiczno-mechaniczną. Instalacje: centralnego ogrzewania,  elektryczna, telefoniczna, odgromowa. Gaz ze zbiornika lokalnego.

Działka 17/6 – na działce znajdują się składniki budowlane: rurociąg  i skrzynki rozsączające, obsługujące zabudowania usytuowane na działce  nr 16/2.

 

Przeznaczenie nieruchomości – Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z treścią Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sicienko, nieruchomości położone są na obszarze funkcjonalnym B1 o charakterze osadniczym ( obszary zabudowane lub przeznaczone w mpzp pod zabudowę o charakterze mieszkalnym lub mieszkalno-usługowym).

Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej A.

 

Forma zbycia - Nieruchomości  przeznaczone są  do zbycia  na rzecz nabywcy  wyłonionego  w drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego.   

 

Cena wywoławcza nieruchomości   

960.000,00 zł + 0 zł. VAT („zw.”) = 960.000,00 zł. (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Termin wnoszenia opłat

Wylicytowana w przetargu cena z tytułu nabycia nieruchomości  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na  rachunek   bankowy  Starostwa Powiatowego  w  Bydgoszczy

25 13201117  2032  6159 2000 0162  Bank Pocztowy SA IO/Bydgoszcz.

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

(termin do złożenia wniosku – 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu).

Zobacz także
Z
o
b
a
c
z

t
a
k
ż
e

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij