Przejdź do treści

Dziś jest wtorek 16 października 2018 r. Godzina 20:23 Imieniny Ambrożego, Florentyny, Gawła

Rada Powiatu

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Zadania i uprawnienia Rady Powiatu

 

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy:

1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,

2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,

3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty - skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,[koniec]

4) stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,

5) uchwalanie budżetu powiatu,

6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,

7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,

8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

8a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5,

9) określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

9a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,

9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

9d) (5) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,

10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,

10a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Rada Powiatu

  Rada Powiatu V kadencji Zenon Rydelski - Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Chudzyński - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Szmytka - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bashar Al-Shaer Romuald Góralczyk Roman Guździoł Anna Jakubowska Małgorzata Kaźmierczak Żanetta Kaźmierczak Radosław Kempinski Joanna Kin Piotr Kozłowski Jacek Kruszyna Leszek Kuziak Zbigniew Łuczak - Wicestarosta Bydgoski Maciej Makowski Elżbieta Mojzesowicz Małgorzata Niedźwiedzka Maria Płotkowska Wojciech Porzych - Starosta Bydgoski Adam Ryfa Elżbieta Wysocka Tadeusz Zamłyński       Rada Powiatu IV kadencji Zenon Rydelski - Przewodniczący Rady Powiatu Alicja Witowska - Araszkewicz - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Andrzej Szmytka - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Henryk Baumgart Hanna Choromańska Romuald Góralczyk Roman Guździoł Małgorzata Kaźmierczak Jan Klapczyński Roman Kowalewski Kazimierz Krasowski Andrzej Kubiak Leszek Kuziak Zbigniew Łuczak - Wicestarosta Bydgoski Maciej Makowski Maciej Muzioł Małgorzata Niedźwiedzka Maria Płotkowska Wojciech Porzych - Starosta Bydgoski Helena Składanowska Władysław Sobociński Marek Staszczyk Małgorzata Wojnowska

więcej

Z
o
b
a
c
z

t
a
k
ż
e

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij