Przejdź do treści

Powiat Bydgoski

Menu

Imieniny

Dziś jest środa 21 kwietnia 2021 r. Godzina 04:01 Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy

DOTACJE

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu bydgoskiego. 

1. OPIS SPRAWY
Z budżetu Powiatu Bydgoskiego może być udzielona dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Bydgoskiego

2. GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?
Przygotuj wniosek wraz z załącznikami w formie pisemnej i prześlij za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1 - 3
85-066 Bydgoszcz
lub złóż osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - IV piętro, pok. 448

3. CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?
Do  wniosku o przyznanie dotacji należy załączyć (oryginały dokumentów 1 - 5 lub kopie potwierdzone za zgodność przez organ wydający lub przez pracownika właściwego wydziału Starostwa Powiatowego):
1) decyzję o wpisie obiektu do rejestru zabytków;
2) decyzjęlub zalecenia właściwego organu ochrony zabytków zezwalające na przeprowadzenie prac lub robót w zakresie rzeczowym zgodnym z wnioskiem;
3) aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego;
4) kosztorys inwestorski lub ofertowy wraz z harmonogramem planowanych prac lub robót;
5) aktualne pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub pisemną informację, że nie są one wymagane przepisami prawa;
6) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji;
7) wykaz prac wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;
8)  dokumentację fotograficzną stanu zachowania zabytku.;
9) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika.
Wnioski składa się do dnia 30 sierpnia roku poprzedzającego rok w którym planowane jest wykorzystanie dotacji. Wniosek niekompletny formalnie podlega uzuepłnieniu w terminie 7 dni. Wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Dotacja przekazywana jest w formie refundacji, po złożeniu przez wnioskodawcę sprawozdania z wykonania zadania publicznego.  Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

4. ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?
Oceny merytorycznej wniosków dokonuje komisja powołana stosownym Zarządzeniem Starosty Bydgoskiego. Stanowisko komisji ma charakter opiniodawczy. Starosta Bydgoski przekłada Radzie Powiatu Bydgoskiego ocenę wniosków dokonaną przez komisję wraz z propozycją przyznania dotacji w formie projektu uchwały.
Decyzje o przyznaniu dotacji oraz jej wysokości podejmuje Rada Powiatu Bydgoskiego w trybie uchwał.
W przypadku przyznania niższej od wnioskwoanej kwoty dotacji wnioskodawca jest zobowiązany - w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji - do złożenia korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania dostosowując je do wysokości otrzymanej dotacji w formie skorygowanego wniosku. Wnioskodawca może zmniejszyć kwotę środków własnych i środków pochodzacych z innych źródeł proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia dotacji z budżetu powiatu bydgoskiego.

5. ILE ZAPŁACISZ?
Nie pobieramy opłat.

6. PODSTAWA PRAWNA
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 t.j. z późn. zm.) oraz uchwały Nr 263/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2020 r., poz. 952)

7. CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?
O dotację ubiegać się może osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

8. KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ?
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, Bydgoszcz, nr tel. 52 58 35 444, .pokój 444.
SPRAWOZDANIE 
UWAGA! Dokumenty w formacie .docx dostępne do pobrania na stronie https://bip.powiat.bydgoski.pl/?c=667

Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij