Przejdź do treści

Powiat Bydgoski

Menu

Imieniny

Dziś jest wtorek 05 lipca 2022 r. Godzina 03:29 Imieniny Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

Wypis z ewidencji klubów sportowych

Sposób prowadzenia ewidencji klubów sportowych określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243 poz. 1449).

Ewidencja  zawiera następujące zapisy :
1.datę wpisu,
2.numer ewidencyjny,
3.imiona  i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego,
4.nazwę, siedzibę oraz adres klubu sportowego,
5.imiona i nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej,
6.informacje o statucie: datę jego uchwalenia, datę zmiany statutu,
7.dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych,
8.cel działania,
9.teren działania,
10.datę wykreślenia klubu sportowego z ewidencji,
11.inne uwagi.

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
Dane z ewidencji udostępniane są w trybie art.  217 § 1 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Stosownie do treści art. 217 § 2 pkt 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Wniosek o WYPIS ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 16, 85-082 Bydgoszcz, parter lub dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.

Sprawy związane wydawaniem wypisów z ewidencji klubów sportowych prowadzi Wydział Promocji, Kultury i Sportu, ul. Zygmunta Augusta 14, 85-082 Bydgoszcz, parter, pokój nr 10. Szczegółowe  informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 58 41 291, w godzinach pracy urzędu.

Opłaty
Opłata skarbowa:  17 zł pobierana zgodnie z Ustawą z dnia  16 listopada 2006r.  o opłacie skarbowej.
Wpłaty opłaty skarbowej dokonuje się na konto:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Urząd Miasta Bydgoszczy
nr rachunku bankowego: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000    

Termin załatwienia
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. 

WNIOSEK O WYPIS Z EWIDENCJI

Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij