Przejdź do treści

Powiat Bydgoski

Menu

Imieniny

Dziś jest poniedziałek 06 lipca 2020 r. Godzina 00:22 Imieniny Dominiki, Jaropełka, Łucji

Pierwszy krok do usamodzielnienia

Projekt "Pierwszy krok do usamodzielnienia" realizuje Powiat Bydgoski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy.

Projekt systemowy współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

REALIZACJA PROJEKTU W ROKU 2009

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 170 050,00 zł.

Cele projektu:
Celem głównym projektu "Pierwszy krok do usamodzielnienia" jest wzrost integracji społecznej oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu uczestników poprzez podniesienie ich kwalifikacji i mobilności zawodowej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie do życia społecznego i zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz rodziny zastępcze z terenu Powiatu Bydgoskiego.

Cele szczegółowe projektu to:
- nabycie kluczowych kompetencji zawodowych, przydatnych w pracy i w rozwoju osobistym;
- wyposażenie uczestników projektu w wiedzę, jak radzić sobie z własnymi potrzebami i problemami, dofinansowanie form pomocy na usamodzielnienie,
- wzmocnienie struktur kadrowych PCPR poprzez zatrudnienie doradcy ds. osób niepełnosprawnych

Uczestnicy projektu:
- osoby w wieku 18 – 25 lat, które przed osiągnięciem pełnoletności wychowywały się
w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych zdefiniowanych w art. 88 ustawy o Pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004, a także wychowankowie rodzin zastępczych, którzy ukończyli 18 rok życia lecz pozostają w rodzinie zastępczej
i placówkach do czasu ukończenia szkoły, którą rozpoczęli przed ukończeniem 18 lat.

Działania podejmowane podczas realizacji projektu:

I. Aktywna integracja PCPR w Bydgoszczy:
W ramach tego zadania realizowane zostały następujące instrumenty aktywnej integracji:

1.Aktywizacja edukacyjna
- kurs prawo jazdy
- inne szkolenie zawodowe zgodne z jej zainteresowaniami.

2.Aktywizacja zawodowa
- organizacja 3–dniowych szkoleń z aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym,

3.Aktywizacja społeczna
- przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych
- doradztwo indywidualne z psychologiem

4.Aktywizacja zdrowotna
- sfinansowanie badań lekarskich niezbędnych do uczestnictwa w szkoleniach zawodowych

2. Praca socjalna PCPR w Bydgoszczy:

Wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej - zatrudniony został doradca ds. osób niepełnosprawnych, posiadający uprawnienia pracownika socjalnego oraz dofinansowane zostanie jego miejsce pracy, co pozwoli na prawidłowe wykonywanie obowiązków nowo zatrudnionego pracownika.

 

REALIZACJA PROJEKTU W ROKU 2010

Od 2010 roku projekt systemowy był realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 198 215,35 zł.

Głównym celem Projektu było zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego 28 osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze, jak również aktywizacja społeczno - zawodowa 8 osób niepełnosprawnych i wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu bydgoskiego.

Projekt „Pierwszy krok do usamodzielnienia” dotyczył wielostronnych działań zmierzających do poprawy sytuacji edukacyjnej, zawodowej, bytowej i społecznej wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz osób niepełnosprawnych.

Spośród 36 uczestników Projektu można wyróżnić 18 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze, 10 wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Trzemiętowie oraz 8 osób niepełnosprawnych, będących uczniami Zespołu Szkół w Koronowie.

Osoby przebywające w placówce opiekuńczo - wychowawczej uczestniczyły w kursie komputerowym, treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz kursie pierwszej pomocy. Przeszły także wszechstronne badania lekarskie. Dodatkowo w grudniu, w rz z osobami z otoczenia, wzięli udział w wycieczce kulturalno – integracyjnej do Warszawy.

Osoby pełnoletnie opuszczające placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze ukończyły kurs prawa jazdy kat. B oraz kat. C+E oraz inne kursy zawodowe (kurs komputerowy, języka migowego, wizażu). Uczestniczyły również w spotkaniach z psychologiem oraz w 3-dniowych warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, w trakcie których nabyli umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych, brali udział w symulowanych rozmowach w sprawie pracy itp.

W miesiącu lipcu 8 osób niepełnosprawnych wraz z 2 opiekunami wzięło udział w turnusie rehabilitacyjnym usprawniająco - rekreacyjnym w nadmorskiej miejscowości Niechorze. W trakcie  14 - dniowego wyjazdu osoby te objęte zostały aktywną rehabilitacją w postaci zabiegów leczniczych, połączoną z elementami wypoczynku. Uczestnicy mieli zapewniony ciekawy program rekreacyjno - sportowy organizowany przez animatora kultury, wieczorki integracyjne oraz wiele zajęć i wycieczek. Zostały zorganizowane również zajęcia z zakresu obsługi biura, zajęcia z doradztwa zawodowego oraz psychoterapeutyczne, które miały na celu podniesienie kwalifikacji i zdobycie nowych umiejętności zawodowych oraz zwiększenie poziomu samooceny i zaufania we własne możliwości.

W dniu 3 grudnia odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu w roku 2010. Było ono okazją do bezrośrednich rozmów dotyczących działań projektu i ich przełożenia na polepszenie warunków życia jego uczestników. Pani Aleksandra Starczewska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przedtsawiła projekt systemowy dla mieszkańców Bydgosczzy.

Wszystkie założone w projekcie produkty i rezultaty zostały osiągnięte.

Data dodania

Data dodania 24 września 2013

Zobacz także
Z
o
b
a
c
z

t
a
k
ż
e

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij