Przejdź do treści

Powiat Bydgoski

Menu

Imieniny

Dziś jest piątek 15 stycznia 2021 r. Godzina 19:03 Imieniny Arnolda, Dory, Pawła

"Dotacja na start"

Masz pomysł na biznes? Chcesz założyć własną firmę? Nie zwlekaj dłużej! Weź udział w projekcie „DOTACJA NA START – WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM" i skorzystaj ze wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Projekt, współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowany jest w partnerstwie przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider projektu) oraz Gminę Miasto Włocławek (Partner projektu).

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy i zwiększenie zdolności do samozatrudnienia 180 osób powyżej 29 roku życia z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

GRUPA DOCELOWA – DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?
Osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin), mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
Wsparcie w projekcie nie będzie udzielane osobom, które:
- posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
- zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
- zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
- zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

DZIAŁANIA PROJEKTU – CO OFERUJEMY?
1. Rekrutacja z udziałem doradcy zawodowego
Rekrutacja uczestników do projektu obejmuje cały obszar woj. kujawsko – pomorskiego/poszczególne powiaty i miasta na prawach powiatów w województwie. Warunkiem przystąpienia do projektu będzie złożenie przez Kandydata Formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami.
Rekrutacja w projekcie będzie mieć charakter dwuetapowy i będzie przebiegać zgodnie z następującym schematem:
-  I etap: Ocena formalna formularza rekrutacyjnego,
- II etap: Spotkanie z doradcą zawodowym.

2. Działania szkoleniowo-doradcze, na które składają się:
- Wsparcie szkoleniowe – 40 godzin szkolenia/grupę (15 grup) z zakresu przedsiębiorczości (m.in. formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, formy rozliczeń z ZUS i US, podstawy rachunkowości, podstawy sporządzania biznes planu, prawo cywilne w działalności gospodarczej, zarządzanie przedsiębiorstwem, autoprezentacja firmy i marketing, komunikacja i negocjacje w biznesie);
- Doradztwo indywidualne czyli pracę indywidualnego doradcy z uczestnikiem projektu, nad opracowaniem Biznesplanu oraz prognozy finansowej (2 h/osobę).

3. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dla 150 osób) – wsparcie w wysokości 23 050,00 zł (stawka jednostkowa);
- Wsparcie pomostowe – wsparcie przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień przyznania dotacji przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach projektu zapewnia się wsparcie pomostowe (dla ok. 100 osób) w kwocie nie wyższej niż 980,00 zł/m-c przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w ramach podstawowego wsparcia pomostowego i przedłużone wsparcie pomostowe (dla ok. 50 osób) na kolejne 3 m-ce w kwocie nie wyższej niż 920,24 zł/m-c.
W efekcie działań projektowych wsparciem szkoleniowo-doradczym zostanie objętych 180 osób dorosłych, w tym co najmniej 50 osób z terenu Gminy Miasta Włocławek. 150 osób pozostających bez pracy utworzy dla siebie miejsce pracy w postaci podjęcia działalności gospodarczej.

WARTOŚĆ PROJEKTU
5 231 147,60 PLN

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
5 142 465,22 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
01.07.2020 r.-31.03.2022 r.[źródło: bydgoszcz.praca.gov.pl]

Data dodania

Data dodania 03 grudnia 2020

Zobacz także
Z
o
b
a
c
z

t
a
k
ż
e

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij