Przejdź do treści

Powiat Bydgoski

Menu

Imieniny

Dziś jest piątek 01 lipca 2022 r. Godzina 00:06 Imieniny Bogusza, Haliny, Mariana

Informacje o projekcieProgram Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 „Cyfrowy region”  Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. 
Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest kontynuacją wcześniej zrealizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2014 projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.W związku z dalszym zapotrzebowaniem mieszkańców województwa na usługi świadczone drogą elektroniczną planowana jest rozbudowa w/w projektu, która ma ułatwić mieszkańcom oraz inwestorom dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej. Ponadto projekt zapewni dostęp do danych przestrzennych w województwie poprzez standaryzację kategorii przeznaczeń terenów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, co ułatwi interpretację zapisów planów oraz wyszukiwanie terenów o określonym przeznaczeniu oraz cyfryzację mapy zasadniczej do postaci bazodanowej (BDOT500+GESUT)
Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego.
Projekt jest realizowany w trzech modułach:
•    moduł powiatowy – 19 powiatów,
•    moduł miast prezydenckich – 4 miasta, 
•    moduł regionalny - województwo oraz wszystkie jednostki samorządu terytorialnego biorące udział w projekcie, łącznie 135 jednostek
Moduł powiatowy – obejmuje wszystkie starostwa powiatowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Zakres modułu:
Obejmuje cyfryzację mapy zasadniczej do postaci bazodanowej, Zadanie to wykonane zostanie poprzez wykorzystanie znajdujących się w ODGiKach (Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) materiałów (operatów pomiarowych), a następnie na podstawie tych pozyskanych danych zostaną stworzone nowe e-usługi dla obywatela, które udostępnione zostaną za pośrednictwem regionalnego Geoportalu.
Planowane rezultaty realizacji projektu:
•    uzyskanie rzetelnej i aktualnej informacji o obiektach znajdujących się w terenie, bez potrzeby kontaktu z urzędem, czy występowania do urzędu o udzielenie takiej informacji;
•    łatwość dostępu do informacji z dowolnego miejsca na świecie przez 24 godziny na dobę;
•    szybkość dostępu do informacji;
•    zdalne załatwianie spraw oraz kontrola postępu załatwianej sprawy;
•    dostęp do portalu, który zapewni przeglądanie mapy;
•   dostęp do ewidencji gruntów i budynków, planów zagospodarowania przestrzennego, przeglądanie map ze zdjęć lotniczych, wyszukiwanie działek ewidencyjnych, a także ustalanie stanu własności gruntu oraz granic i numerów działek;
•    narzędzie do analiz np. pomiarów odległości, obliczania powierzchni generowania raportów i zestawień pozwalających na szybkie uzyskanie przetworzonej informacji wynikającej z relacji przestrzennych;
•    nieodpłatny dostęp do wybranych zasobów publicznych poprzez e-formularze;
•  zmiana narzędzia pracy dedykowanego dla prowadzenia rejestrów i ewidencji skutkujące zwiększeniem wydajności, skróceniem czasu na przygotowanie dokumentów dla mieszkańców wymagających informacji pochodzących z różnych rejestrów i z różnych szczebli administracji;
•  optymalizacja czasu procedur poprzez skrócenie czasu dostępu do informacji zarówno wewnątrz urzędu jak i pomiędzy jednostkami.
Całkowite wydatki projektu dotyczące powiatu bydgoskiego zaprezentowano w poniższych tabelach:
Wydatki realizowane przez Lidera:
  • Zakup infrastruktury technicznej - 85 000,00 zł
  • e-administracja - 0,00 zł
  • System Informacji Przestrzennej - 107 640,00 zł
  • Działania informacyjno-promocyjne projektu - 10 000,00 zł
  • Zarządzanie projektem - 30 135,00 zł
Łączna kwota wydatków - 232 775,00 zł
Wydatki realizowane przez Powiat:
  • Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - 4 815 689,73 zł
  • Dostawa zobrazowań lotniczych - 340 331,20 zł
  • Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - 319 082,34 zł
Łączna kwota wydatków - 5 475 103,27 zł
 
Planowana dotacja ze środków EFRR na realizację zadań dla powiatu bydgoskiego wyniesie 4 336 012,81 zł
 
 
 

Data dodania

Data dodania 30 maja 2019

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij