Przejdź do treści

Powiat Bydgoski

Menu

Imieniny

Dziś jest wtorek 25 stycznia 2022 r. Godzina 20:37 Imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny

Nabór Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego IV kadencji 2019-2022

OGŁOSZENIE 
o naborze Przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego IV kadencji 2019-2022

            Na podstawie §2 ust. 1 pkt.3 oraz §2 ust. 4 i 5 Załącznika do Uchwały Nr 109/XVII/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z  dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 7 kwietnia 2016 r., poz. 1279), informuje się o możliwości zgłaszania kandydatur do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego (PRDPP) IV kadencji 2019-2022.

           Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, powołana została na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Powiatu Bydgoskiego.

Do zadań Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:
1)   opiniowanie projektów strategii rozwoju Powiatu Bydgoskiego;
2)   opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
3)   wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
4)   udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
5)   wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych. 

Zgłoszenia kandydatów dokonują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu bydgoskiego, na formularzu stanowiącym Załącznik  do niniejszego ogłoszenia, w terminie 28 marca - 12 kwietnia 2019 roku, poprzez przesłanie karty zgłoszenia kandydata pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy) lub składając osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa, IV piętro, pokój 448.

Przedstawiciele organizacji zarekomendowani przez organizacje, na spotkaniu zwołanym przez Starostę, dokonają przez głosowanie, wyboru przedstawicieli RDPP, z zachowaniem możliwie dużej różnorodności w zakresie sfer pożytku publicznego.

Ogłoszenie publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje w sprawie zgłoszenia kandydatów udzielane są pod numerem tel. (052) 58 35 440.

Data dodania

Data dodania 28 marca 2019

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij