Przejdź do treści

Powiat Bydgoski

Menu

Imieniny

Dziś jest czwartek 30 czerwca 2022 r. Godzina 07:05 Imieniny Arnolda, Emiliany, Lucyny

Ponad dwa razy większa pula w konkursie dla mikroprzedsiębiorców

Nie milion, ale prawie 2,4 mln euro czeka na mikroprzedsiębiorców, którzy chcą zmodernizować swoje firmy. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększył kwotę przeznaczoną na dofinansowanie w konkursie skierowanych do właścicieli najmniejszych przedsiębiorstw w naszym regionie.


Zarząd województwa dokonał tej zmiany uchwałą nr 50/1862/13 (z 18 grudnia 2013 r.) W konkursie 113/5.2.1/V/2013 alokacja została zwiększona z kwoty 1 mln euro do 2.384 244,91 euro. Co w przeliczeniu po aktualnym kursie europejskiej waluty oznacza wsparcie w wysokości 10 mln zł.

Ta zmiana pozwoli na dofinansowanie większej liczby wniosków o dofinansowanie projektów, które pozytywnie przejdą etap oceny formalnej i merytorycznej. Została ona wprowadzona do ogłoszenia o konkursie oraz trybu składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw.

Jednocześnie, w związku z tym, że 30 czerwca 2014r. wygasają obecnie obowiązujące akty prawne regulujące zasady udzielania pomocy publicznej (rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 236, poz. 1562) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1599 z późn. zm.), zarząd województwa podjął decyzję o uproszczeniu oceny projektów w ramach konkursu. Powyższe ma na celu umożliwienie sprawnego i terminowego rozstrzygnięcia konkursu oraz podpisania umów o dofinansowanie do 30 czerwca 2014 r.
Zmiany polegają na zastosowaniu, zgodnie z systemem oceny projektów - oceny wstępnej, w sytuacji gdy łączna suma wnioskowanego dofinansowania złożonych projektów przekroczy trzykrotność alokacji przeznaczonej na przedmiotowy konkurs.

Ocena wstępna będzie miała na celu sprawdzenie, które projekty w największym stopniu spełniają punktowane kryteria oceny merytorycznej. Umożliwi to stworzenie listy rankingowej projektów. Do kolejnego etapu oceny formalnej zostaną przekazane projekty, które uzyskały na etapie oceny wstępnej najwyższą liczbę punktów (zgodnie z listą rankingową dla poszczególnych schematów) i których dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego łącznie będzie stanowiło równowartość 130 proc. alokacji środków finansowych przeznaczonych na przedmiotowy konkurs. Pozostałe projekty będą stanowić listę rezerwową projektów.

Szczegółowe zasady oceny projektów określa tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów, który w nowym brzmieniu prezentujemy poniżej.

W celu umożliwienia sprawnego przebiegu oceny wstępnej zarząd wojeództwa wprowadził zmiany dotyczące wymaganych do złożenia dokumentów:

1. Wprowadzono dodatkowy dokument, tj. formularz informacji niezbędnych do dokonania oceny wstępnej projektu, który poprawnie wypełniony i podpisany należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

2. Wprowadzono zmiany we wzorze wytycznych dotyczących przygotowania biznesplanu (w wytycznych modyfikacji uległy sekcje: A.3. i B.4 oraz wprowadzono sekcję B.4a).

Wzory dokumentów poniżej.

Przyznanie punktów w poszczególnych kryteriach na etapie oceny wstępnej będzie dokonywane na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania, które zostały zebrane w formularzu informacji niezbędnych do dokonania oceny wstępnej projektu. W związku z tym, każdy wnioskodawca powinien przed wypełnieniem dokumentu zapoznać się z instrukcją zamieszczoną w ww. formularzu oraz wypełnić go ze szczególną starannością na podstawie posiadanych już informacji zebranych we wniosku o dofinansowanie oraz w biznesplanie.

Od 20 do 24 stycznia 2014 r., w godzinach od 8.00 do 14.00, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, plac Teatralny 2 w Toruniu, w Punkcie Informacyjnym na parterze zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny w sprawie zasad wypełniania formularza informacji niezbędnych do dokonania oceny wstępnej projektu.

Nowe ogłoszenie o konkursie dla Poddziałania 5.2.1. – tutaj

Nowy tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów – tutaj

Nowy wzór wytycznych dotyczących przygotowania Biznes planu – tutaj

Formularz informacji niezbędnych do dokonania oceny wstępnej projektu – tutaj

Karta oceny wstępnej – tutaj

Poprawiony system oceny projektów – tutaj

Data dodania

Data dodania 16 stycznia 2014

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij