Przejdź do treści

Dziś jest wtorek 25 października 2016 r. Godzina 21:10 Imieniny Ingi, Maurycego, Sambora

Zasłużony odpoczynek

Dzień 21 października 2016 roku zapisał się w pamięci Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy jako dzień pożegnania z odchodzącym na emeryturę Zygmuntem Michalakiem Dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. więcej

Drogowy łącznik między sołectwami

Wczoraj mieszkańcy Sołectwa Bytkowic i Sołectwa Witoldowa świętowali uroczyste otwarcie drogi powiatowej Stary Dwór – Witoldowo, na odcinku od Bytkowic do Witoldowa. więcej

Udane I Forum Organizacji i Liderów Powiatu Bydgoskiego

W środę 28 września w Soleckim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyło się I Regionalne Forum Organizacji i Liderów Powiatu Bydgoskiego. Uczestnikami byli przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu bydgoskiego oraz liderzy, ze Starostą Bydgoskim Wojciechem Porzychem na czele. Goście Forum mieli okazję poznać dokonania laureatów I edycji nagrody „PROOBYWATELSKI SAMORZĄD LOKALNY”, reprezentowanych przez Wójta Gminy Lisewo - Jakuba Kochowicza, Burmistrza Żnina - Roberta Luchowskiego, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pawła Sikorę oraz  Starostę Toruńskiego - Mirosława Graczyka. więcej

To co Powiat ma najlepsze!

Czyli prezentacja powiatowych placków, dżemów, nalewek oraz sztuki! Powyższe wspaniałości Powiat Bydgoski prezentował w dwóch namiotach podczas Jarmarku Kujawsko-Pomorskiego w Myślęcinku. więcej

Aktualności

Zasłużony odpoczynek

Dzień 21 października 2016 roku zapisał się w pamięci Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy jako dzień pożegnania z odchodzącym na emeryturę Zygmuntem Michalakiem Dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

więcej

Aktualności z rynku pracy

We wtorkowe przedpołudnie w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

więcej

Oferta Bydgoszczanki

Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Bydgoszczanka” powstała
4 listopada 2010 r. Członkami założycielami są Miasto Bydgoszcz
i Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy. Celem głównym powstania
naszej Spółdzielnijest aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

więcej

Cykl Grand Prix Solca Kujawskiego

22 października 2016 r. w sali soleckiego Zespołu Szkół odbył się ósmy turniej tegorocznego cyklu Grand Prix Solca Kujawskiego w tenisie stołowym. 

więcej

Szkolenie obronne

W dniach 19 i 20 października br. odbyło się szkolenie obronne zorganizowane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Starostę Bydgoskiego, w którym uczestniczyli pracownicy urzędów wykonujących zadania z zakresu obronności i Obrony Cywilnej.

więcej

pokaż wszystkie

Komunikaty

Oferta Bydgoszczanki

Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Bydgoszczanka” powstała
4 listopada 2010 r. Członkami założycielami są Miasto Bydgoszcz
i Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy. Celem głównym powstania
naszej Spółdzielnijest aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

więcej

Spotkania szkoleniowe XI 2016

Lokalna Grupa Działania "Trzy Doliny" zaprasza na szkolenia dla potencjalnych beneficjentów ostatecznych dotyczące. „Zakładania działalności gospodarczej” i „Rozwijania działalności gospodarczej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

więcej

II Regionalne Forum Miast i Regionów - ekoinnowacje w inteligentnych miastach

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej wspólnie przez Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" oraz Wydział Nauk o Ziemi UMK pn. II Regionalne Forum Miast i Regionów. Spotkanie stanowić będzie platformę wymiany wiedzy i dobrych praktyk w dziedzinie kreowania i wdrażania rozwiązań ekoinnowacyjnych w miastach regionu. W roli prelegentów wystąpią eksperci z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, specjaliści z kraju i zagranicy realizujący projekty wymiany know how oraz przedstawiciele biznesu wdrażający ekoinnowacyjne rozwiązania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

więcej

40 lat TMZK

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Koronowskiej serdecznie zaprasza na uroczyste spotkanie z okazji 40 rocznicy powstania TMZK, które odbędzie się dnia 9 listopada 2016 r. o godz. 18.00 w Centrum Kultury Synagoga.

więcej

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Czesław Czaykowski 
 
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
IV p. biurowiec - pokój nr 447
tel. 52 5835447 / 52 5835419 (piątki) e-mail: prk@powiat.bydgoski.pl Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów w sprawach konsumenckich w nowych terminach: poniedziałek w godz. 7.30-12.30 pok. 447
środa w godz. 7.30-12.30 pok. 447
piątek 7.30-14.00 pok. 419 Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. S. Konarskiego 1-3. Realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1) zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
2) składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
3) występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
4) współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
5) wytaczania powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowania do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
6) pełnienia funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.
Konsumenci mogą równiez szukać pomocy w: I Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy 
ul. Jagiellońska 10, Bydgoszcz
tel. 52 3231610
w zakresie:
- listy rzeczoznawców branżystówz numerami telefonów domowych i komórkowych,
- zadań Sądu Polubownego - Konsumenckiego w Bydgoszczy,
- mediacji

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy   Oddziale UOKiK
ul. Długa 47, Bydgoszcz
tel. 52 3455644

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów   Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej
ul. Wojska Polskiego 23, Bydgoszcz
tel. 52 3707260
w zakresie postępowań reklamacyjnych dotyczących świadczenia przez przedsiębiorców usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

Urząd Komunikacji Elektronicznej   Wniosek konsumenta w sprawie skierowania skargi do Powiatowego Rzecznika Konsumentów

więcej

pokaż wszystkie

Konsultacje

Konsultujemy Program Współpracy 2017 - zapraszamy do komentowania!

Zapraszamy do wyrażenia opinii nt. projektu Programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017  Uwagi można wnieść w terminie trwania konsultacji, tj. od 12 października do 3 listopada 2016 r. Prosimy wskazać treść, do której następuje odniesienie, projekt zmiany oraz uzasadnienie, za pomocą poniższego formularza.

więcej

Konsultujemy Program Rozwoju!

Zapraszamy do wyrażenia opinii nt. projektu Programu Rozwoju Powiatu Bydgoskiego na lata 2017-2023.  Uwagi można wnieść w terminie trwania konsultacji, tj. od 29 września do 3 listopada 2016 r. Prosimy wskazać treść, do której następuje odniesienie, projekt zmiany oraz uzasadnienie, za pomocą poniższego formularza.

więcej

Program Rozwoju już jest! (do konsultacji)

Informujemy, że Zarząd Powiatu Bydgoskiego przystąpił do opracowania Programu Rozwoju Powiatu Bydgoskiego na lata 2017-2023, którego projekt zamieszczamy poniżej.

więcej

Konsultacje projektu resortowego Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019

Departament Pożytku Publicznego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019. W trosce o to, aby ostateczny kształt dokumentu możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania młodzieży, zapraszamy do zgłaszania uwag oraz propozycji na adres kamil.bobek@mrpips.gov.pl, do 21 kwietnia

więcej

TRYB RADY POŻYTKU - KONSULTACJE

Zarząd Powiatu Bydgoskiego kieruje do konsultacji Tryb powoływania członków oraz organizacji i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego, który stanowi załącznik do uchwały.

więcej

pokaż wszystkie

Wydarzyło się w powiecie

Udane I Forum Organizacji i Liderów Powiatu Bydgoskiego

W środę 28 września w Soleckim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyło się I Regionalne Forum Organizacji i Liderów Powiatu Bydgoskiego. Uczestnikami byli przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu bydgoskiego oraz liderzy, ze Starostą Bydgoskim Wojciechem Porzychem na czele. Goście Forum mieli okazję poznać dokonania laureatów I edycji nagrody „PROOBYWATELSKI SAMORZĄD LOKALNY”, reprezentowanych przez Wójta Gminy Lisewo - Jakuba Kochowicza, Burmistrza Żnina - Roberta Luchowskiego, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pawła Sikorę oraz  Starostę Toruńskiego - Mirosława Graczyka.

więcej

Aktywne KGW Maksymilianowo

Chociaż sierpień tego roku jest kapryśny i  nie rozpieszcza nas słońcem, Panie z KGW Maksymilianowo  postanowiły wybrać się nad morze.

więcej

Sołtysiada Powiatowa 2016

Sobota 16 lipca była okazją do integracji i wspólnej zabawy podczas IV edycji Turnieju Gmin Powiatu Bydgoskiego w Czarżu. W turnieju udział wzięło sześć gmin: Białe Błota, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski oraz gospodarze, czyli Dąbrowa Chełmińska.

więcej

Po szkoleniu dla organizacji

W czwartek 23 czerwca w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych. Omawiane tematy dotyczyły ostatnich zmian prawnych w przepisach, które powodują, że stowarzyszenia muszą wprowadzić niezbędne korekty w swojej dokumentacji.

więcej

30-lecie klubu Seniora"Wrzos"

W restauracji "Gastronaft"  Klub Seniora"Wrzos", obchodził swoje 30-leciedziałalności.Przybyło około 90 członków.

więcej

Zebranie WZRKiOR

Czyli zebranie Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy...

więcej

pokaż wszystkie

Kalendarz wydarzeń

więcej
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
15
16
17 18 19 20 21 22
23
24
25
26 27
28
29 30
31       

Pokaż wszystkie z tego miesiąca

Z
o
b
a
c
z

t
a
k
ż
e

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij